FORFATTER

Hanne Rismyhr
Hanne Rismyhr

Vitenskapelig assistent ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.


12 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Hanne Rismyhr

Pioneren

Tenk om Aas­ta Hansteen hadde hatt en metoo-kam­pan­je å støtte seg til der hun gikk gjen­nom Kris­tia­nia på kveld­stid med ride­pisken sin for å beskytte seg mot innpås­litne menn!

 

Kirken og krigen

25. okto­ber 1940 sam­let en hånd­full biskop­er og andre ledere for kris­telige organ­isas­jon­er seg hjemme hos biskop Eivind Berggrav i Oslo bis­pegård for å finne en sam­let vei i kirkens kamp mot nazistene. 

 

Kongens tale

Kong Har­ald hold­er i løpet av et år langt flere taler enn Hver­mannsen, men det er heller sjelden at annet enn nyt­tårstal­en blir gjen­stand for særlig oppmerksomhet.

 

100 år!

I dag er det 100 år siden norske kvin­ner fikk stem­merett på lik lin­je med menn. En slik hur­radag bør selvsagt feires med en liten titt i Virk­somme ord-basens rikholdigheter.

 

Ragna Vilhelmine Nielsen

I forbindelse med stem­merettsju­bileet, vil jeg trekke frem noen av de kvin­nelige talerne i data­basen som på ulike vis har vært aktive pådri­vere vedrørende kvin­ners still­ing og ret­tigheter. En av dem er Ragna Nielsen.

 

Taler ved årets begynnelse og slutt

Det nærmer seg tida for de store ordene servert fra statsmin­is­ter og konge. Virk­somme Ord har ikke et full­tal­lig utvalg av verken poli­tiske eller kon­gelige nyt­tårstaler, men vi job­ber med sak­en, og men­er å kunne vise til gode rep­re­sen­tan­ter for sjangeren. 

 

I forsvar

Enhver per­son som møter i det norske rettsvesenet, har rett til å forsvare seg selv. Noen av disse forsvarsta­l­ene er smerte­full lesning, andre gir nytt lys til sak­ens kjerne.

 
 
til toppen