Kristianiabohemen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kristianiabohemen

  Fra SNL

 • bohem

  Bohemen er en gruppe kunstnere, forfattere og intellektuelle som lever et liv som ikke er konvensjonelt. En bohem er en person som tilhører en slik gruppe.Bohem har tidligere betydd gruppe av rom fra Böhmen. Den nåværende betydningen ble innført gjennom Henri Murgers litterære verk Scènes de la vie de Bohème (1848).For eksempel er Pariserbohemen bohemen i Paris.

 • bohembevegelsen

  Bohembevegelsen var en litterær retning i Norge i 1880-årene. Den har fått sitt navn etter Hans Jægers Fra Kristiania-bohêmen (1885). Bevegelsen oppsto cirka 1880 og var en utpreget bybevegelse.På det rent kunstneriske området var dens program en videre utforming av 1870-årenes krav om virkelighet. Av realismen utviklet det seg en naturalisme, som støttet til fransk litteratur, særlig Émile Zola og Gustave Flaubert, og satte seg som mål å fotografere livet.

  Fra wikipedia

 • Bohem

  Bohem er en betegnelse fra 1800-tallet som blir brukt som fellesbetegnelse for grupperinger eller underkulturen av kunstnere, forfattere, radikale og andre som hadde en livsstil som var ubundet av konvensjonelle moralnormer.

 • Fra Kristiania-Bohêmen

  Fra Kristiania-Bohêmen er en roman skrevet av Hans Jæger (1854-1910).

 • Kristiania-bohemen

  Kristiania-bohemen var en politisk og kulturell bevegelse på 1880-tallet med sentrum i Kristiania.