Kristianiabohemen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kristianiabohemen

  Fra SNL

 • Hans Jæger

  Hans Jæger var en norsk forfatter. Han var den ledende skikkelsen i den såkalte bohembevegelsen i 1880-årenes Kristiania. Hovedverket er Fra Kristianiabohemen, som ble beslaglagt og forbudt på grunn av pornografiske skildringer. Utgivelsen førte også til at han mistet jobben som stortingsreferent og måtte betale en bot. Han var en omstridt, men betydningsfull person i sin samtid, og han har påvirket kunstnere som August Strindberg og Edvard Munch.

 • bohem

  Bohemen er en gruppe kunstnere, forfattere og intellektuelle som lever et liv som ikke er konvensjonelt. En bohem er en person som tilhører en slik gruppe.Bohem har tidligere betydd gruppe av rom fra Böhmen. Den nåværende betydningen ble innført gjennom Henri Murgers litterære verk Scènes de la vie de Bohème (1848).For eksempel er Pariserbohemen bohemen i Paris.

  Fra wikipedia

 • Bohem

  Bohem er en betegnelse fra 1800-tallet som blir brukt som fellesbetegnelse for grupperinger eller underkulturen av kunstnere, forfattere, radikale og andre som hadde en livsstil som var ubundet av konvensjonelle moralnormer.

 • Halvor Fosli

  Halvor Fosli (født 1961) er en norsk forlegger og forfatter.Fosli gikk på Nansenskolen 1980–1981, ble cand.mag.

 • Kristiania-bohemen

  Kristiania-bohemen var en politisk og kulturell bevegelse på 1880-tallet med sentrum i Kristiania.