Nyhetsbrev fra Vox Publica: Schibsted-avisene under lupen

Innholdsanalyse av Schibsteds aviser. Og: Slik brukte Carl Johan pressestøtten som våpen.

Nye artik­ler
Sen­sur og sub­sidiar i trykke­fridomens grenseland
His­to­ria om kong Carl Johans presse­poli­tikk syn­er fram trykke­fridomens grenser i union­sti­das Noreg. Av Eirik Nymark Esperås

Schib­st­ed-avisene: Mer nærsynte, men ingen ensretting
Schib­st­eds region­avis­er satser mer på lokalt stoff og min­dre region­alt og nasjon­alt, vis­er innhold­s­analyse. Felles eier­skap har ikke gjort avisene likere hveran­dre. Av Helle Sjøvaag

Retorikkbloggen
What’s the point of doing speeches?
In April 2014 I did the open­ing talk at The Oxford Speech­writer & Busi­ness Com­mu­ni­ca­tors Con­fer­ence. Here is what I said. Av Jens E. Kjeldsen

The fifth Rhetoric in Soci­ety Con­fer­ence, June 24–27 2015
Rhetoric Soci­ety of Europa and the Pol­ish Rhetor­i­cal Soci­ety are delight­ed to invite you to the fifth Rhetoric in Soci­ety con­fer­ence in War­saw June 24–27, 2015. Av Jens E. Kjeldsen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen