Nyhetsbrev fra Vox Publica: Schibsted-avisene under lupen

Innholdsanalyse av Schibsteds aviser. Og: Slik brukte Carl Johan pressestøtten som våpen.

Nye artik­ler
Sen­sur og sub­si­di­ar i trykke­fri­do­mens grense­land
His­to­ria om kong Carl Johans presse­po­li­tikk syner fram trykke­fri­do­mens gren­ser i unions­ti­das Noreg. Av Eirik Nymark Espe­rås

Schib­sted-avi­se­ne: Mer nær­syn­te, men ingen ens­ret­ting
Schib­steds region­avi­ser sat­ser mer på lokalt stoff og mind­re regio­nalt og nasjo­nalt, viser inn­holds­ana­ly­se. Fel­les eier­skap har ikke gjort avi­se­ne like­re hver­and­re. Av Hel­le Sjø­v­aag

Reto­rikk­blog­gen
What’s the point of doing speeches?
In April 2014 I did the ope­ning talk at The Oxford Speechwri­ter & Busi­ness Com­mu­ni­ca­tors Con­fe­ren­ce. Here is what I said. Av Jens E. Kjeld­sen

The fifth Rhe­to­ric in Socie­ty Con­fe­ren­ce, June 24–27 2015
Rhe­to­ric Socie­ty of Euro­pa and the Polish Rhe­to­ri­cal Socie­ty are delighted to invi­te you to the fifth Rhe­to­ric in Socie­ty con­fe­ren­ce in War­saw June 24–27, 2015. Av Jens E. Kjeld­sen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen