Kulturell kapital

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kulturell kapital

  Fra SNL

 • Pierre Bourdieu

  Pierre Bourdieu var en fransk sosiolog. Han regnes for å være en av de mest innflytelsesrike europeiske samfunnsforskerne etter andre verdenskrig. Han er særlig kjent for sine analyser av hva kultur, skole og utdanning betyr for opprettholdelsen av klasseforskjeller. Bourdieu er best kjent for sine teorier om habitus og kapitalformer – han anså den enkeltes klasseposisjon i samfunnet som avhengig av det han kalte kulturell kapital, sosial kapital og økonomisk kapital.

 • kulturell kapital

  Kulturell kapital er det å ha kunnskap om kulturelle uttrykksformer.Slik kunnskap er en verdifull sosial ressurs som for eksempel viser seg gjennom en evne til å avgi smaksdommer, hvem som har «god» og hvem som har «dårlig» smak, og dermed hvem som skal inkluderes og ekskluderes i sosial omgang.Begrepet stammer fra den franske sosiologen Pierre Bourdieu, som blant annet benyttet det i boken La Distinction.

  Fra wikipedia

 • Den kulturelle skolesekken

  Den kulturelle skolesekken, forkortet DKS, er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen og i videregående opplæring i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

 • Kulturell kapital

  Kulturell kapital er et begrep brukt innenfor samfunnsvitenskapen, særlig sosiologien, som beskriver ressurser i form av kunnskaper, ideer, språkbruk og vaner som legitimerer forskjeller i makt og status.

 • Pierre Bourdieu

  Pierre Bourdieu (født 1.

Mer om Kulturell kapital fra Vox Publicas arkiv