Kunnskapspolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kunnskapspolitikk

  Fra SNL

 • Narve Bjørgo

  Narve Bjørgo, norsk akademiker og professor i historie. Foruten sitt historiefaglige arbeid har Bjørgo en vært sentral aktør i norsk forsknings- og universitetspolitikk i en 20-årsperiode fra midten av 1980-tallet.Bjørgo har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen, men kom til å bli en av de første professorene ved Universitetet i Tromsø, hvor han var professor i historie fra 1972.

 • Norsk historie etter 1990

  Norsk historie etter 1990 er preget av dyptgripende samfunnsendringer på det politiske, sosiale og økonomiske feltet. Forholdet til verden omkring endret seg også.Internasjonalt var slutten på den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 det store veiskillet. Den kalde krigens trusselbilde ble avløst av nye trusler. Kampen mot terror kom høyt på dagsordenen og Norge ble trukket med i krigene på Balkan, i Libya og Afghanistan.Den 22.

  Fra wikipedia

 • Erna Solbergs regjering

  Erna Solbergs regjering var Norges regjering fra 16.

 • Gunstein Instefjord

  Gunstein Instefjord (født 1965) er en norsk organisasjonsarbeider, statsviter, direktør og politiker for KrF. Han har arbeidet som rådgiver for partiet i flere perioder.

 • Hitteverk

  Hitteverk, ofte kalt foreldreløse verk etter engelsk: orphan works, er innen opphavsretten betegnelse på et opphavsrettslig vernet åndsverk hvor det er vanskelig eller umulig å kontakte opphavspersonen for rettighetsklarering.