Lars Roar Langslet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Lars Roar Langslet

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Fra åpningen av Ibsenmuseet 23

 • Bilde: Kirsten Flagstad Museum

  Åpning av Kirsten Flagstads minnesamling i Strandstuen

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Fra åpningen av Ibsenmuseet 23

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Åpning av Ibsen museet 23

  Fra Virksomme Ord

 • Alt har endret seg

  Da jeg var her i Sarons Dal for to år siden, var det kirkeminister Førde som deltok fra regjeringen, og han hadde en stor sensasjon med seg i kofferten: Departementet hadde bestemt seg for å tillate at en speiderleir i Hedmark fikk lage radiosendinger i to halvtimer daglig til orientering for leirdeltagerne. Det var den sensasjonelle nyheten som skulle bevise for det norske folk at også den daværende regjering hadde vilje til nytenkning på kringkastingsområdet.

 • Lars Roar Langslet

  Vårt medlem Lars Roar Langslet døde 18. januar.

  Fra SNL

 • Lars Roar Langslet

  Lars Roar Langslet, norsk akademiker og politiker fra Høyre. Langslet var i 20 år stortingsrepresentant for Oslo og statsråd i Kåre Willochs regjeringer fra 1981 til 1986. I sin tid som student var Langslet formann i Det norske Studentersamfund i én periode i 1960. Han var også redaktør av Minervas kvartalsskrift, en stilling han innehadde fra 1957 til 1968. Langslet ble magister i idéhistorie og cand.philol.

 • Olav den hellige

  Olav den hellige, også kjent som Olav Haraldsson, var konge i Norge i perioden 1015–1028. Olav førte rikssamlingen av landet videre og spilte en grunnleggende rolle ved innføringen av kristendommen i Norge. Størst betydning fikk han som rikshelgen etter sin død i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. .

  Fra wikipedia

 • Christian Frederik

  Christian Frederik (født 18.

 • Konservatisme

  Konservatisme (fra latin conservare, «å bevare») er en politisk og sosial filosofi innen vestlig idétradisjon som bygger på det bestående samfunn, på «respekten for tradisjon, for den visdom og kyndighet som ligger i nedarvet tro og tenkemåte, sed og skikk, lover og institusjoner».

 • Lars Roar Langslet

  Lars Roar Langslet (født 5.

Mer om Lars Roar Langslet fra Vox Publicas arkiv