Lars Roar Langslet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Lars Roar Langslet

  Fra SNL

 • Lars Roar Langslet

  Lars Roar Langslet, norsk akademiker og politiker fra Høyre. Langslet var i 20 år stortingsrepresentant for Oslo og statsråd i Kåre Willochs regjeringer fra 1981 til 1986. I sin tid som student var Langslet formann i Det norske Studentersamfund i én periode i 1960. Han var også redaktør av Minervas kvartalsskrift, en stilling han innehadde fra 1957 til 1968. Langslet ble magister i idéhistorie og cand.philol.

 • Olav den hellige

  Olav den hellige, også kjent som Olav Haraldsson, var konge i Norge i perioden 1015–1028. Olav førte rikssamlingen av landet videre og spilte en grunnleggende rolle ved innføringen av kristendommen i Norge. Størst betydning fikk han som rikshelgen etter sin død i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. .

  Fra wikipedia

 • Lars Roar Langslet

  Lars Roar Langslet (født 5.

 • Ragnhild, fru Lorentzen

  Ragnhild Alexandra Lorentzen, prinsesse av Norge (født 9.

 • Riksmål

  Riksmål var inntil 1929 det offisielle navnet på det alminnelige norske skriftspråket til forskjell fra «landsmål».

Mer om Lars Roar Langslet fra Vox Publicas arkiv