Lars Roar Langslet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Lars Roar Langslet

    Fra SNL

  • Lars Roar Langslet

    Lars Roar Langslet var en norsk akademiker og politiker fra Høyre. Langslet var i 20 år stortingsrepresentant for Oslo og statsråd i Kåre Willochs regjeringer fra 1981 til 1986..

  • John Lyng

    John Lyng var ein norsk jurist og politikar frå Høgre. Han var Noregs statsminister frå 28. august til 25. september 1963, og utanriksminister i perioden 1965–1970. Lyng var ein av etterkrigstidas viktigaste politiske leiarar på borgarleg side, og han stod bak det borgarlege samarbeidet som gjorde slutt på Arbeiderpartiets maktmonopol mellom 1963 og 1965.

Mer om Lars Roar Langslet fra Vox Publicas arkiv