FORFATTER

Henrik G. Bastiansen
Henrik G. Bastiansen

Professor ved Avdeling for mediefag, Høgskolen i Volda. Dr. art og mediehistoriker. Har utgitt en rekke mediehistoriske arbeider.


1 bidrag