Ledelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ledelse

  Ledelse kan vise til menneskene som har ansvar for beslutninger og resultater i organisasjoner, og til det å utøve ledelse gjennom å ha innflytelse, påvirke, føre an, gi retning og skape mening i det som skjer i og rundt organisasjonen, slik at det foregår et organisert samarbeid mot felles mål. Ledelse og lederskap er begrep som brukes litt om hverandre på norsk.Ledelse defineres på mange ulike måter, og kan omfatte en rekke ulike oppgaver og funksjoner, men det sentrale i ledelse er å samle folk i organisasjonen om innsats og målsetninger.

 • lysdiode

  En lysdiode, ofte forkortet LED, er en elektronisk komponent laget av halvledermateriale, som stråler ut farget lys når det går en elektrisk strøm gjennom den. Bruksområdene til lysdioder økte kraftig etter utviklingen av blått LED-lys rundt 1990. LED benyttes i dag til mange praktiske formål slik som monitorer, sensorer og generell belysning.

  Fra wikipedia

 • Led Zeppelin

  Led Zeppelin var et bluesbasert hardrockband fra England som ble dannet i 1968.

 • Ledelse

  Ledelse betegner den styrende delen av en leders arbeide.

 • Ledende menig

  Ledende menig er en grad i Forsvaret som blir blir brukt av vernepliktige.