Ledelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Maktkonsentrasjonen i storbankens ledelse (utdrag)

  Det er mye godt og verdifullt i det nåværende samfunnssystem. Men av de svakheter og urimeligheter som etter vår oppfatning hefter ved systemet, er maktkonsentrasjonen i de store bankenes ledelse den alvorligste og urimeligste.

 • Ledelse, etikk og samfunn

  Selveste sjefen for det verdensomfattende konsulentfirmaet McKinsey - som har fostret mange bedriftstrollmenn med skylapper - skrev i fjor en artikkel om etikk i det høyst anbefalelsesverdige ukeskriftet "The Economist". Der minnet Ian Davis om Milton Friedman's berømte setning:

 • Risikoerkjennelse, ledelse og kultur

  Politistudenter: Som statsministeren sa: Dere er framtida. Meldinga om terrorberedskap kommer til å påvirke arbeidshverdagen til politifolk i lang tid framover.

  Fra SNL

 • ledelse

  Ledelse er knyttet til å ha ansvar for resultater i organisasjoner. Begrepet ledelse kan referere både til menneskene som har dette ansvaret, og til det å utøve ledelse. Ledelse kan omfatte ulike oppgaver og funksjoner, men sentralt i all ledelse er å ta beslutninger og skape oppslutning om disse beslutningene blant folk i organisasjonen. Ledelse utføres på ulike nivåer i organisasjoner, og det er vanlig å referere til topp-, mellom- og førstelinjeledelse.

 • Den islamske stat (IS)

  Den islamske stat (ad-Dawlah al-Islamiyyah; Islamic State, IS) er i utgangspunktet en irakisk jihadistgruppe som har kjempet for en egen islamsk statsdannelse i Levanten. Gruppen ble etablert i 2013, med røtter tilbake til motstandskampen mot den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003. IS hadde gjennom tidligere ledere en tilknytning til al-Qaida, som gruppen deretter – under ledelse av Abu Bakr al-Baghdadi – ble en rival til.

  Fra wikipedia

 • Daglig leder

  Daglig leder er i norsk rett betegnelsen på den personen som har ansvaret for den daglige ledelsen av et selskap.

 • Led Zeppelin

  Led Zeppelin var et bluesbasert hardrockband fra England som ble dannet i 1968.

 • Ledelse

  Ledelse betegner den styrende delen av en leders arbeide.