Ledelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Maktkonsentrasjonen i storbankens ledelse (utdrag)

  Det er mye godt og verdifullt i det nåværende samfunnssystem. Men av de svakheter og urimeligheter som etter vår oppfatning hefter ved systemet, er maktkonsentrasjonen i de store bankenes ledelse den alvorligste og urimeligste.

 • Ledelse, etikk og samfunn

  Selveste sjefen for det verdensomfattende konsulentfirmaet McKinsey - som har fostret mange bedriftstrollmenn med skylapper - skrev i fjor en artikkel om etikk i det høyst anbefalelsesverdige ukeskriftet "The Economist". Der minnet Ian Davis om Milton Friedman's berømte setning:

 • Risikoerkjennelse, ledelse og kultur

  Politistudenter: Som statsministeren sa: Dere er framtida. Meldinga om terrorberedskap kommer til å påvirke arbeidshverdagen til politifolk i lang tid framover.

  Fra SNL

 • ledelse

  Ledelse kan vise til menneskene som har ansvar for beslutninger og resultater i organisasjoner, og til det å utøve ledelse gjennom å ha innflytelse, påvirke, føre an, gi retning og skape mening i det som skjer i og rundt organisasjonen, slik at det foregår et organisert samarbeid mot felles mål. Ledelse og lederskap er begrep som brukes litt om hverandre på norsk.Ledelse defineres på mange ulike måter, og kan omfatte en rekke ulike oppgaver og funksjoner, men det sentrale i ledelse er å samle folk i organisasjonen om innsats og målsetninger.

 • lysdiode

  En lysdiode, ofte forkortet LED, er en elektronisk komponent laget av halvledermateriale, som stråler ut farget lys når det går en elektrisk strøm gjennom den. Bruksområdene til lysdioder økte kraftig etter utviklingen av blått LED-lys rundt 1990. LED benyttes i dag til mange praktiske formål slik som monitorer, sensorer og generell belysning. .

  Fra wikipedia

 • Daglig leder

  Daglig leder er i norsk rett betegnelsen på den personen som har ansvaret for den daglige ledelsen av et selskap.

 • Led Zeppelin

  Led Zeppelin var et bluesbasert hardrockband fra England som ble dannet i 1968.

 • Ledelse

  Ledelse betegner den styrende delen av en leders arbeide.