Ledelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Søndagsskole under fru Brekkes ledelse

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Verkstedpersonale med ledelse i Blåtrikken

 • Bilde: Museum Nord

  Ledelse/styre ved gamlehjemmet "Alders hvile" i Svolvær

 • Bilde: Norsk jernbanemuseum

  Holmestrand (HVB) stasjon med banens personale og ledelse på plattformen

  Fra Virksomme Ord

 • Maktkonsentrasjonen i storbankens ledelse (utdrag)

  Det er mye godt og verdifullt i det nåværende samfunnssystem. Men av de svakheter og urimeligheter som etter vår oppfatning hefter ved systemet, er maktkonsentrasjonen i de store bankenes ledelse den alvorligste og urimeligste.

 • Ledelse, etikk og samfunn

  Selveste sjefen for det verdensomfattende konsulentfirmaet McKinsey - som har fostret mange bedriftstrollmenn med skylapper - skrev i fjor en artikkel om etikk i det høyst anbefalelsesverdige ukeskriftet "The Economist". Der minnet Ian Davis om Milton Friedman's berømte setning:

 • Risikoerkjennelse, ledelse og kultur

  Politistudenter: Som statsministeren sa: Dere er framtida. Meldinga om terrorberedskap kommer til å påvirke arbeidshverdagen til politifolk i lang tid framover.

  Fra wikipedia

 • Led Zeppelin

  Led Zeppelin var et bluesbasert hardrockband fra England som ble dannet i 1968.

 • Ledelse

  Ledelse betegner den styrende delen av en leders arbeide.

 • Politisk ledelse