Lederskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  Utlflukt til Tigre

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  Gjennom kanalene i Tigre

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  Gjennom kanalene i Tigre

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  Utflukt

  Fra Virksomme Ord

 • Handling og lederskap i miljøpolitikken

  Kjære landsmøte - og gode venner, I fjor investerte Elkem Solar hele 2,7 milliarder kroner i en fabrikk i Kristiansand som skal produsere solcelle-silisium. Dette er en av de største investeringer i fastlandsindustrien i Norge på mange år.

  Fra SNL

 • lederskap

  Lederskap kan forstås som det å påvirke en gruppe i retning av et gitt mål. Den eller de som har rett til å bestemme gruppens normer og kontrollere at disse etterleves har lederskap. Lederskap kan også bety personlige egenskaper og trening av betydning for å utøve ledelse.I forskningen har man tradisjonelt søkt å skjelne mellom forskjellige typer ledere (den karismatiske, symbolske, byråkratiske leder og liknende.),forskjellige måter å lede på (autoritær i motsetning til demokratisk, oppgaveorientert i forhold til følelsesorientert og liknende), og man harlett etter personlighetsavhengige lederegenskaper (intelligens, utadvendthet og liknende).Sosialpsykologisk forskning peker imidlertid på den situasjonsbestemte samhandling mellom gruppe og leder(e) som den viktigste bestemmende faktor for lederskapets form og funksjon..

 • prosjektledelse

  Prosjektledelse, det å lede et prosjekt.Prosjektledelse er både en aktivitet og et fagfelt. Innen fagfeltet fokuseres det på hvordan kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker anvendes på prosjektaktiviteter for å imøtekomme prosjektets behov..

  Fra wikipedia

 • Første verdenskrig

  Første verdenskrig var en global konflikt, med sentrum i Europa, som varte fra 28.

 • Lederskap (generelt)

  Lederskap er et begrep som rommer mye.

 • Voivod (band)

  Voivod er et canadisk band som gjorde seg bemerket gjennom 1980-tallet for sin helt særegne stil med elementer fra hardcore punk og progressiv rock sammen med thrash metal.