Lederskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  Utlflukt til Tigre

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  Gjennom kanalene i Tigre

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  Gjennom kanalene i Tigre

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  Utflukt

  Fra Virksomme Ord

 • Handling og lederskap i miljøpolitikken

  Kjære landsmøte - og gode venner, I fjor investerte Elkem Solar hele 2,7 milliarder kroner i en fabrikk i Kristiansand som skal produsere solcelle-silisium. Dette er en av de største investeringer i fastlandsindustrien i Norge på mange år.

  Fra SNL

 • lederskap

  Lederskap kan forstås som det å påvirke en gruppe i retning av et gitt mål. Den eller de som har rett til å bestemme gruppens normer og kontrollere at disse etterleves har lederskap. Lederskap kan også bety personlige egenskaper og trening av betydning for å utøve ledelse. I forskningen har man tradisjonelt  søkt å skjelne mellom forskjellige typer ledere (den karismatiske, symbolske, byråkratiske leder og liknende.), forskjellige måter å lede på (autoritær i motsetning til demokratisk, oppgaveorientert i forhold til følelsesorientert og liknende), og man har lett etter personlighetsavhengige lederegenskaper (intelligens, utadvendthet og liknende).

 • prosjektledelse

  Prosjektledelse, det å lede et prosjekt.Prosjektledelse er både en aktivitet og et fagfelt. Innen fagfeltet fokuseres det på hvordan kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker anvendes på prosjektaktiviteter for å imøtekomme prosjektets behov..

  Fra wikipedia

 • Første verdenskrig

  Første verdenskrig var en global konflikt, med sentrum i Europa, som varte fra 28.

 • Lederskap (generelt)

  Lederskap er et begrep som rommer mye.

 • Lederskap (tidsskrift)

  Lederskap er et norsk, kristent tidsskrift, som ønsker å bidra til kompetanseheving for ledere i kirker og menigheter.