Lederskap

Kollektivt lederskap er en form for maktfordeling i en organisasjonsstruktur. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Handling og lederskap i miljøpolitikken

  Kjære landsmøte - og gode venner, I fjor investerte Elkem Solar hele 2,7 milliarder kroner i en fabrikk i Kristiansand som skal produsere solcelle-silisium. Dette er en av de største investeringer i fastlandsindustrien i Norge på mange år.

  Fra SNL

 • lederskap

  Lederskap kan forstås som det å påvirke en gruppe i retning av et gitt mål. Den eller de som har rett til å bestemme gruppens normer og kontrollere at disse etterleves har lederskap. Lederskap kan også bety personlige egenskaper og trening av betydning for å utøve ledelse.I forskningen har man tradisjonelt søkt å skjelne mellom forskjellige typer ledere (den karismatiske, symbolske, byråkratiske leder og liknende) hatt forskjellige måter å lede på (autoritær i motsetning til demokratisk, oppgaveorientert eller følelsesorientert, og liknende) lett etter personlighetsavhengige lederegenskaper (planmessighet, intelligens, utadvendthet og liknende) Sosialpsykologisk forskning peker imidlertid på den situasjonsbestemte samhandlingen mellom gruppe og leder(e) som den viktigste bestemmende faktor for lederskapets form og funksjon..

 • Warszawapakten

  Warszawapakten var en forsvarsallianse mellom Sovjetunionen og landene i østblokken under den kalde krigen. Alliansen ble inngått 14. mai 1955 mellom Albania, Bulgaria, Polen, Romania, Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia, Ungarn og Øst-Tyskland. Opprettelsen var begrunnet som et mottiltak etter at Vest-Tyskland hadde fått full suverenitet og sluttet seg til NATO 5.

  Fra wikipedia

 • Kollektivt lederskap

  Kollektivt lederskap er en form for maktfordeling i en organisasjonsstruktur.

 • Lederskap (generelt)

  Lederskap eller ledelse er et begrep som rommer mye.

 • Lederskap (tidsskrift)

  Lederskap er et norsk, kristent tidsskrift, som ønsker å bidra til kompetanseheving for ledere i kirker og menigheter.