Lederskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • lederskap

  Lederskap er å påvirke en gruppe i retning av et gitt mål. Den eller de som har rett til å bestemme gruppens normer og kontrollere at disse etterleves har lederskap. Lederskap kan også bety personlige egenskaper og trening av betydning for å utøve ledelse. Begrepene lederskap og ledelse brukes litt om hverandre på norsk, men det er nyanser i betydningen.

 • Hamas

  Hamas er en islamistisk bevegelse fra Palestina med en væpnet fløy. Hamas ble grunnlagt i 1987 og er også et politisk parti og en religiøs bevegelse med ulike sosiale tilbud. Hamas er aktiv i de palestinske selvstyreområdene og har styrt Gaza siden 2007. På Vestbredden er oppslutningen mer varierende. Hamas er motstander av staten Israel og har gjennom flere år stått bak væpnede angrep mot sivile og militære mål i landet.

  Fra wikipedia

 • Forsvaret

  Forsvaret er den militære delen av den norske statsmakten.

 • Kirgisistan

  Kirgisistan, offisielt Republikken Kirgisistan, er et land i Sentral-Asia.

 • Lederskap

  Lederskap er et fagfelt og en praktisk ferdighet som omfatter evnen til individ, gruppe eller organisasjon til å «lede», påvirke eller veilede andre individer, grupper eller hele organisasjoner.