Lederskap

Kollektivt lederskap er en form for maktfordeling i en organisasjonsstruktur. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • lederskap

  Lederskap kan forstås som det å påvirke en gruppe i retning av et gitt mål. Den eller de som har rett til å bestemme gruppens normer og kontrollere at disse etterleves har lederskap. Lederskap kan også bety personlige egenskaper og trening av betydning for å utøve ledelse.I forskningen har man tradisjonelt søkt å skjelne mellom forskjellige typer ledere (den karismatiske, symbolske, byråkratiske leder og liknende) hatt forskjellige måter å lede på (autoritær i motsetning til demokratisk, oppgaveorientert eller følelsesorientert, og liknende) lett etter personlighetsavhengige lederegenskaper (planmessighet, intelligens, utadvendthet og liknende) Sosialpsykologisk forskning peker imidlertid på den situasjonsbestemte samhandlingen mellom gruppe og leder(e) som den viktigste bestemmende faktor for lederskapets form og funksjon..

 • Hamas

  Hamas er en islamistisk bevegelse fra Palestina med en væpnet fløy. Hamas ble grunnlagt i 1987 og er også et politisk parti og en religiøs bevegelse med ulike sosiale tilbud. Hamas er aktiv i de palestinske selvstyreområdene og har styrt Gaza siden 2007. På Vestbredden er oppslutningen mer varierende. Hamas er motstander av staten Israel og har gjennom flere år stått bak væpnede angrep mot sivile og militære mål i landet.

  Fra wikipedia

 • Kollektivt lederskap

  Kollektivt lederskap er en form for maktfordeling i en organisasjonsstruktur.

 • Lederskap (generelt)

  Lederskap eller ledelse er et begrep som rommer mye.

 • Napoléon Bonaparte

  Napoléon Bonaparte (1769–1821) var en fransk militær og politisk leder som ved slutten av den franske revolusjon ble Frankrikes mektigste politiker, og som er husket for sitt lederskap av Frankrike under Napoleonskrigene.