Libertarianisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Libertarianisme

  Fra SNL

 • libertarianisme

  Libertarianisme er en alternativ betegnelse på økonomisk eller klassisk liberalisme. I det politiske ordskiftet har begrepet særlig vært anvendt i engelskspråklige land og i første rekke USA.I USA finnes et libertariansk parti og libertarianske grupperinger innen Det republikanske partiet. Tilhengere av libertarianismen ønsker svært stor grad av individuell frihet fra offentlige inngrep, og går i de fleste tilfeller inn for en radikal nedbygging av statlige institusjoner.I politisk filosofi er libertarianismen særlig forbundet med posisjonen som Robert Nozick utviklet i boken Anarchy, State, and Utopia fra 1974.I denne boka tar Nozick til orde for å erstatte den moderne velferdsstaten med en såkalt minimalstat, bedre kjent på norsk som nattvekterstaten.Etter Nozick har det vært gjort ulike forsøk på å forene Nozicks argumenter for minimalstaten med andre politiske teorier som peker i retning av en mer omfattende stat.Det har resultert i utviklingen av et knippe såkalte venstrelibertarianske (left-libertarian) politiske teorier.

 • liberalisme

  Liberalismen er en politisk ideologi med vekt på individet og dets selvstendige verdi. Liberalismen er en av de politiske ideologiene som i sterkest grad har preget samfunnsutviklingen i de vestlige landene siden 1700-tallet.Innenfor politisk filosofi er liberalismen den dominerende retningen. Den er likevel ingen enhetlig retning, og dens tilhengere har en rekke ulike syn på sentrale spørsmål..

  Fra wikipedia

 • Klassisk liberalisme

  Klassisk liberalisme er en betegnelse som brukes på liberalisme i sin opprinnelige form.

 • Liberalisme

  Liberalisme (latin: liber; «fri») er en politisk ideologi med opprinnelse i opplysningstiden.

 • Libertarianisme

  Libertarianisme er en retning innenfor politisk filosofi som vektlegger individuell frihet, spesielt friheten til å handle og uttrykke seg.