Libertarianisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Libertarianisme

  Fra SNL

 • libertarianisme

  Libertarianisme er en alternativ betegnelse på økonomisk eller klassisk liberalisme. I det politiske ordskiftet har begrepet særlig vært anvendt i engelskspråklige land og i første rekke USA.I USA finnes et libertariansk parti og libertarianske grupperinger innen Det republikanske partiet. Tilhengere av libertarianismen ønsker svært stor grad av individuell frihet fra offentlige inngrep, og går i de fleste tilfeller inn for en radikal nedbygging av statlige institusjoner..

 • liberal

  Liberal betyr overbærende, tolerant, frisinnet eller fordomsfri. Politisk er den liberal som søker å begrense statens inngrep i den enkeltes økonomiske handlingsfrihet eller som har eller viser en åpen og tolerant holdning i sosiale, kulturelle og seksuelle spørsmål. Liberal er også den innstillingen eller politikken personer, partier eller bevegelser står for som er tilhengere enten av klassisk eller sosial liberalisme.

  Fra wikipedia

 • Klassisk liberalisme

  Klassisk liberalisme er en betegnelse som brukes på liberalisme i sin opprinnelige form.

 • Libertarianisme

  Libertarianisme (også kalt ny-liberalisme) er en retning innenfor politisk filosofi som vektlegger individuell frihet, spesielt friheten til å handle og uttrykke seg.

 • Markedsliberalisme

  Markedsliberalisme er et begrep innen liberal ideologi med to distinkte betydninger.