Libertarianisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Libertarianisme

  Fra SNL

 • libertarianisme

  Libertarianisme er en alternativ betegnelse på økonomisk eller klassisk liberalisme. I det politiske ordskiftet har begrepet særlig vært anvendt i engelskspråklige land og i første rekke USA. I USA finnes et libertariansk parti og libertarianske grupperinger innen Det republikanske partiet. Tilhengere av libertarianismen ønsker svært stor grad av individuell frihet fra offentlige inngrep, og går i de fleste tilfeller inn for en radikal nedbygging av statlige institusjoner.

 • liberal

  Liberal er den innstillingen eller politikken personer, partier eller bevegelser står for som er tilhengere enten av klassisk eller sosial liberalisme. Når det foreslås liberalisering i samfunnslivet, betyr det imidlertid som regel at offentlige restriksjoner, inngrep, reguleringer, sensurtiltak og liknende skal tas bort, i tråd med den klassiske liberalismen, eller libertarianisme.

  Fra wikipedia

 • Klassisk liberalisme

  Klassisk liberalisme er en betegnelse som brukes på liberalisme i sin opprinnelige form.

 • Libertarianisme

  Libertarianisme er en retning innenfor politisk filosofi som vektlegger individuell frihet, spesielt friheten til å handle og uttrykke seg.

 • Rettferdighet

  Rettferdighet er et begrep som står sentralt i all moral, rettsorden og religion, så vel som dagliglivet.