Pirater, Deeyah, Rafto: Nyhetsbrev fra Vox Publica

Øvrig innhold: Ny blogg om forskning på folkemeningen; lovende unge forfattere; SVs feilslåtte valgretorikk; dokumentarfilmvinnere.

Nye artik­ler:
– Vi må fryk­te min­dre og våge mer
Film­skaperen Deeyah men­er vi trenger kon­tro­ver­siell og sam­funnskri­tisk kun­st. Av Susanne S. Clausen

Blant pirater
De ville opp­datere demokrati­et for inter­net­talderen. En fortelling fra innsi­d­en om det tyske Pirat­par­ti­ets utrolige opp­gang og dype fall. Av Astrid Geisler.

— Når det kom­mer til men­neskerettigheter, bør det ikke finnes dobbeltmoral
Rafto­prisvin­ner Bahrain Cen­ter for Human Rights kjem­per ikke bare en kamp mot et udemokratisk regime, men mot en hel ver­dens igno­ranse. Av Elise Kruse.

Bahrain: «Den ubeleilige revolusjonen»
Det foregår men­neskerettighets­brudd av groveste kaliber i Bahrain, men i Norge har det lenge vært taust om det som skjer i det lille Gulf-lan­det. Av Elise Kruse.

Ung lit­ter­atur i vekst
Bare 17 år gam­mel beg­y­nte Eline Lund Fjæren å skrive på debutro­ma­nen «Ung jente, vok­sen mann». Hun er en av flere unge for­fat­ter­debu­tan­ter som blir møtt med inter­esse av for­lags­bran­sjen. Av Maren Stette Mosaker.

Med­borg­er­pan­elet
Hva er Norsk medborgerpanel?
25 000 nord­menn får i disse dager brev i posten om å delta i Med­borg­er­pan­elet. Men hva går dette egentlig ut på? I denne første posten på Med­borg­er­pan­elets egen blogg her på Vox Pub­li­ca inter­vjuer vi pan­elets ini­tia­tiv­tak­er, Elis­a­beth Ivars­flat­en. Av Svei­n­ung Arnesen.

Poli­tisk PR
Rev­o­lusjon eller administrasjon?
I valkam­p­en lukkas Erna Sol­berg og Høgre å fram­stille poli­tikken sin på ei måte som lét dei set­je dag­sor­den, medan SV og Lys­bak­ken kom­mu­ni­serte på ein måte som kor­kje gjeng godt saman med medie­bi­le­tet eller med det SV har opp­nådd i regje­ring. Av John Mag­nus R. Dahl.

Kri­tikkbloggen Peiling
Doku­men­tarpris til «The Act of Killing»
Fil­men om folke­mor­derne i Indo­ne­sia vant Check­point-prisen, mens «Banaz — a love sto­ry» ble beste norske doku­men­tar­film på BIFF. Av Red. Vox Publica.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen