Litteraturhuset

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Litteraturhuset

  Litteraturhuset, kulturinstitusjon i Oslo, etablert 2006 av Institusjonen Fritt Ord etter mønster av europeiske litteraturhus; ble åpnet høsten 2007 i tidl. Oslo lærerskoles lokaler. Drives av Stiftelsen Litteraturhuset. Huset har 3500 m2 bruksareal og inneholder bl.a. auditorier, bokhandel, kafé, utstillingslokaler og seminarrom. Litteraturhuset tilbyr et mangfold av aktiviteter: opplesningskvelder, debattmøter, konserter, utstillinger, skrivekurs og skolebesøk.

 • litteraturfestivaler

  Litteraturfestivaler er arrangementer der faglig innhold og underholdning forenes i en litterær og sosial ramme. Programmet kan blant annet omfatte forfattersamtaler, foredrag, skrivekurs, opplesning, konserter, teaterforestillinger, scenekunst, kunstutstillinger og kulturvandringer. Også teaterfestivaler og historiske spel kan regnes som litterære arrangementer.

  Fra wikipedia

 • Litteraturhus

  Et litteraturhus er en institusjon som er opptatt av formidling av moderne litteratur og som oppfordrer diskusjon omkring litteratur.

 • Litteraturhuset i Oslo

  Litteraturhuset er et aktivitets- og kulturhus i Oslo med fokus på litteratur og bøker, med det formål å formidle og vekke interesse for litteratur og lesing.

 • Litteraturhuset i Trondheim

  Litteraturhuset i Trondheim er et kulturhus som har som mål «å levere arrangement av høy kvalitet innen litteratur og være en arena for samfunnsdebatter og forskningsformidling».