Litteraturhuset

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • litteraturhus

  Litteraturhus er kulturinstitusjoner hvor det foregår aktiviteter knyttet til litteratur og lesing. Det kan være foredrag, debatter, opplesninger og samtaler. Aktiviteten kan også omfatte andre kultur- og samfunnsspørsmål.Litteraturhusene slik vi kjenner dem i Norge har hentet inspirasjon fra Tyskland. Det første tyske litteraturhuset ble etablert i Berlin i 1986, fulgt av et i Hamburg i 1989.

 • Aslak Sira Myhre

  Aslak Sira Myhre er ein norsk kommentator, forfattar, kulturleiar og politikar som frå 2014 er nasjonalbibliotekar (direktør for Nasjonalbiblioteket).Han har tidlegare vore leiar for Raud Valallianse (no Raudt) og for Foreininga !les og Litteraturhuset i Oslo. Forfatterskapen hans handlar mellom anna om politikk og fotball..

  Fra wikipedia

 • Litteraturhus

  Et litteraturhus er en institusjon som er opptatt av formidling av moderne litteratur og som oppfordrer diskusjon omkring litteratur.

 • Litteraturhuset i Oslo

  Litteraturhuset er et nasjonalt aktivitets- og kulturhus med fokus på litteratur og bøker.

 • Litteraturhuset i Skien

  Litteraturhuset i Skien (LiS) er en kulturinstitusjon i Skien kommune.