Litteraturhuset

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Wergelandsveien fra Parkveien.

  Fra SNL

 • Litteraturhuset

  Litteraturhuset, kulturinstitusjon i Oslo, etablert 2006 av Institusjonen Fritt Ord etter mønster av europeiske litteraturhus; ble åpnet høsten 2007 i tidl. Oslo lærerskoles lokaler. Drives av Stiftelsen Litteraturhuset. Huset har 3500 m2 bruksareal og inneholder bl.a. auditorier, bokhandel, kafé, utstillingslokaler og seminarrom. Litteraturhuset tilbyr et mangfold av aktiviteter: opplesningskvelder, debattmøter, konserter, utstillinger, skrivekurs og skolebesøk.

 • litteraturfestivaler

  Litteraturfestivaler er arrangementer der faglig innhold og underholdning forenes i en litterær og sosial ramme.Programmet kan blant annet omfatte forfattersamtaler, foredrag, skrivekurs, opplesning, konserter, teaterforestillinger, scenekunst, kunstutstillinger og kulturvandringer. Også teaterfestivaler og historiske spel kan regnes som litterære arrangementer.

  Fra wikipedia

 • Litteraturhus

  Et litteraturhus er en institusjon som er opptatt av formidling av moderne litteratur og som oppfordrer diskusjon omkring litteratur.

 • Litteraturhuset i Oslo

  Litteraturhuset er et aktivitets- og kulturhus i Oslo med fokus på litteratur og bøker, med det formål å formidle og vekke interesse for litteratur og lesing.

 • Litteraturhuset i Trondheim

  Litteraturhuset i Trondheim er et kulturhus som har som mål «å levere arrangement av høy kvalitet innen litteratur og være en arena for samfunnsdebatter og forskningsformidling».