Lokalvalg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Lokalvalg

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk kulturråd

  Gina Krog

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  Glimt fra kommunevalgåret 1904

  Fra SNL

 • kommunestyre- og fylkestingsvalg

  Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valget avholdes hvert fjerde år, to år etter stortingsvalget. Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg holdes mandag 9. september 2019. .

 • Italias historie etter 1990

  Italias historie etter 1990 har vært preget av endringer i landets politiske landskap, der nye partier og bevegelser har oppstått. Siden 2013 har Italia også vært sterkt påvirket av flyktningkrisen i Middelhavet, der flyktninger og papirløse har kommet fra Asia og Afrika til Italia..

  Fra wikipedia

 • Kommunestyrevalg i Bodø

  Ved kommunesammenslåingene i 1964 (Kjerringøy), 1968 (Bodin) og 2005 (Skjerstad) ligger tallene fra Bodø, som den største kommunen, til grunn ved endringer fra forrige valg.

 • Kvinnelig stemmerett

  Kvinnelig stemmerett var en av de første store kampsaker for feministiske bevegelser.

 • Lokalvalg

  Lokalvalg eller regionalvalg er valg som skjer på et lavere administrativt nivå enn nasjonalt.