Mari Skurdal

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Mari Skurdal

    Mari Skurdal er en norsk journalist og redaktør. Hun er fra 2018 ansvarlig redaktør i Klassekampen. Skurdal er født 6. september 1977 i Oslo, og har hovedfag i engelsk fra Universitetet i Oslo 2004. Hun arbeidet noen år som lektor i videregående skole før hun begynte som journalist i Klassekampen.Mari Skurdal hadde en rekke lederstillinger i Klassekampen før hun overtok som redaktør.

  • Klassekampen

    Klassekampen, dagsavis i Oslo, grunnlagt 1969, kjem ut mandag til laurdag. Uavhengig radikal. Ansvarleg redaktør: Mari Skurdal Klassekampen har eit breitt eigarskap med partiet Raudt, Fagforbundet, Industri og energi som store eigarar.