Mediesamfunn (podkast)

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Mediesamfunn (podkast)

    Fra SNL

  • medier i Sverige

    Sverige har et rikt og mangfoldig medietilbud på svensk og et godt utbygget internett. Landet har høy grad av pressefrihet og folk har stor tillit til redaktørstyrte medier. Sverige har allmennkringkastere og et system for pressestøtte. På 2020-tallet har nesten alle svensker smarttelefon og tilgang på nett og mediebruken skjer oftest via skjermer.