Ny serie om medievitenskap og retorikk

Podkast-intervjuer med gjesteforelesere ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

I forbindelse med kurset MEVI349: Strate­gisk kom­mu­nikasjon spiller Retorikkgrup­pen ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap inn en serie mini-inter­vjuer med gjeste­fore­le­sere som kom­mer på besøk. Det blir også inter­vjuer med andre spen­nende folk som gjester andre spen­nende fag.

Inter­vjuene blir pub­lis­ert fortløpende under navnet Mediesam­funn. Mediesam­funn var opprin­nelig en arrange­mentsserie på Lit­ter­aturhuset i Bergen, og pod­kas­ten er dens åndelige etterfølger.

Tre episoder er pub­lis­ert til nå:

Du finner Mediesam­funn på Sound­cloud, på Pod­bean, og på iTunes eller i podcast-appen.

capture_4

Mediesam­funn er en ny pod­kast om Medieviten­skap (Logo: Andreas Knag-Danielsen).

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen