Medlemskapsmodeller

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Medlemskapsmodeller

    Fra wikipedia

  • Norges Automobil-Forbund

    Norges Automobil-Forbund (NAF) er en norsk medlemsorganisasjon som arbeider innenfor samferdsel, hovedsakelig innenfor temaer som trafikksikkerhet, miljøpåvirkninger av transport, fremkommelighet, behov for bedre veier og infrastruktur, avgifter og kollektivtrafikk.

  • Sammenslutningen av polske elektroingeniører

    Sammenslutningen av polske elektroingeniører (polsk: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, SEP) er en polsk ikke-statlig organisasjon som integrerer elektrikere av polsk opprinnelse fra hele verden.