FORFATTER

Kjerstin Gjengedal
Kjerstin Gjengedal

Frilansjournalist, basert delvis i Noreg og delvis i Nederland. Dekkjer først og fremst universitets- og høgskulesektoren, norsk og europeisk forskingspolitikk og spørsmål i skjeringspunktet mellom forsking og samfunn.


1 bidrag