Metafor

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Metafor

  Fra SNL

 • metafor

  En metafor er et ord eller et uttrykk som brukes i overført eller billedlig betydning. Et par eksempler er å si «å holde hjulene i gang» om å sørge for at en bedrift eller et samfunn fungerer som det skal, eller å omtale en sart og følsom person som «et persilleblad». Vanligvis innebærer en metafor at ordet eller uttrykket forholder seg til to betydningsområder, og at det skapes en forbindelse mellom dem.

 • metaforteori

  Metaforteori er eit fagområde innan språkvitskap som handlar om korleis metaforar blir brukte, både i språklege og kognitive samanhengar. Det handlar ikkje berre om språk, men òg om korleis menneske tenkjer. Fagområdet blir kalla konseptuell metaforteori eller kognitiv metaforteori. Språklege metaforar er uttrykk som «hjartet står i brann» om forelsking og «skogens konge» brukt om elgen.

  Fra wikipedia

 • Alf Prøysen

  Alf Prøysen (23.

 • Metafor

  Metaforer er ord, språklige uttrykk eller ulike former for billedspråk som brukes med overført betydning.

 • Salamander (metafor)

  Salamander som metafor ble introdusert av Jens Bjørneboe i romanen Jonas (1955).