Metafor

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Metafor

  Fra SNL

 • metafor

  En metafor er et ord eller et uttrykk som brukes i overført eller billedlig betydning. Et par eksempler er å si «å holde hjulene i gang» om å sørge for at en bedrift eller et samfunn fungerer som det skal, eller å omtale en sart og følsom person som «et persilleblad». Vanligvis innebærer en metafor at ordet eller uttrykket forholder seg til to betydningsområder, og at det skapes en forbindelse mellom dem.

 • George Lakoff

  George Lakoff er en amerikansk språkforsker og professor i lingvistikk ved University of California, Berkeley. Han er mest kjent for sine teorier om konseptuelle metaforer og hvordan de gjennomsyrer menneskelig tenkning, politikk og samfunn. .

  Fra wikipedia

 • Carpe diem

  For den norske rap-gruppa, se Karpe DiemCarpe diem er en setning fra et latinsk dikt av Horatius.

 • Metafor

  Metaforer er ord, språklige uttrykk eller ulike former for billedspråk som brukes med overført betydning.

 • Stråmann

  En stråmann er en menneskeformet dukke laget av strå stappet inn i klær eller noe annet passende.