Nærradio

Lokalradio også kalt nærradio, er kringkasting av radioprogrammer innenfor et relativt begrenset geografisk område, typisk en by, kommune eller fylke. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  En Tandberg båndopptaker, - vekker mange minner

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Bygård, Hauggata 12/Grungbakken 2000

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Kassettspiller

  Fra SNL

 • nærradio

  Nærradio, radioutsendelse til et lokalt avgrenset område, f.eks. en kommune. Betegnelsen blir spesielt brukt i Sverige, Danmark og Norge om radiostasjoner som blir drevet av organisasjoner eller uavhengige aksjeselskap.I Norge startet de første nærradioforsøkene i 1982 på åtte steder. I 1984 ble forsøksvirksomheten kraftig utvidet. Det var i første rekke organisasjoner og uavhengige redaksjonsgrupper som fikk konsesjon, etter hvert slapp også aviser og politiske partier til.

 • nærkringkasting

  Nærkringkasting, radio- eller fjernsynsutsendelse til et begrenset område, f.eks. en kommune. En rekke land benytter omfattende former for nærkringkasting. I Norge brukes betegnelsen helst om lokalfjernsyn og nærradio som dukket opp i 1980-årene. Etter stortingsvalget 1981 delte regjeringen Willoch ut de første konsesjoner for nærradio, lokale kabelfjernsynssendinger og videreformidling av fjernsynssendinger fra satellitter.

  Fra wikipedia

 • Egil Svartdahl

  Egil Svartdahl (født 16.

 • Lokalradio

  Lokalradio også kalt nærradio, er kringkasting av radioprogrammer innenfor et relativt begrenset geografisk område, typisk en by, kommune eller fylke.

 • Marit Nicolaysen

  Marit Helene Nicolaysen (født 22.