Nasjonale prøver

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nasjonale prøver

  Fra SNL

 • nasjonale prøver

  Nasjonale prøver er prøver som skal kartlegge grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk i norsk grunnskole. De nasjonale prøvene inngår i NKVS Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for skolen. Data fra prøvene blir formidlet på Utdanningsdirektoratets nettsider. Et offentlig utvalg vil i løpet av 2023 antakelig foreslå betydelige endringer i nasjonale prøver.

 • grunnskolen

  Grunnskolen er den 10-årige obligatoriske skolen for barn og ungdom i alderen 6–16 år. I skoleåret 2019 til 2020 gikk det 636 250 elever i den norske grunnskolen. De fordelte seg på 2799 skoler, hvorav 261 var privatskoler. Den offentlige skolen er gratis. Reglene om grunnskolen er bestemt i opplæringsloven. .

  Fra wikipedia

 • Nasjonale prøver

  Nasjonale prøver er i norsk skole en årlig landsomfattende kartlegging av norske grunnskoleelevers grunnleggende ferdigheter i lesing og regning, og i deler av faget engelsk.

 • Oslo Montessoriskole

  Oslo Montessoriskole (OMS) ligger i Huldreveien på Vettakollen i Oslo.

 • Utdanningsdirektoratet

  Utdanningsdirektoratet (Udir) er et norsk statlig direktorat med ansvar for barnehage, grunnskole og videregående opplæring.