Nasjonale prøver

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nasjonale prøver

  Fra SNL

 • nasjonale prøver

  Nasjonale prøver er prøver som skal kartlegge grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk i norsk grunnskole. De nasjonale prøvene inngår i NKVS Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for skolen. .

 • grunnskolen

  Grunnskolen er den 10-årige obligatoriske skolen for barn og ungdom i alderen 6–16 år. I skoleåret 2021 til 2022 gikk det 635 000 elever i den norske grunnskolen. De fordelte seg på 2761 skoler, hvorav 277 var privatskoler. Den offentlige skolen er gratis. Reglene om grunnskolen er bestemt i opplæringsloven. .

  Fra wikipedia

 • Gjøkunge

  Gjøkunge er betegnelse på en «person som trenger seg fram på bekostning av dem som har hjulpet vedkommende fram».Uttrykket har sin bakgrunn i observasjonen av at gjøken legger egg i andre fuglers reir, disse må så mate ungen som klekkes, og den er ofte større enn de som kommer fra fuglens egne egg og vil derfor fortrenge dem.

 • Nasjonale prøver

  Nasjonale prøver er i norsk skole en årlig landsomfattende kartlegging av norske grunnskoleelevers grunnleggende ferdigheter i lesing og regning, og i deler av faget engelsk.

 • Utdanningsdirektoratet

  Utdanningsdirektoratet (Udir) er et norsk statlig direktorat med ansvar for barnehage, grunnskole og videregående opplæring.