Niels Hertzberg

Nils Hertzberg, også Niels Hertzberg, (født 13. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Niels Hertzberg

  Fra Virksomme Ord

 • Til Vaaben!

  Skulde ingen Forening med Sverrig være at opnaae, uden at krænke vor Frihed og Selvstændighed og Eed, da er vistnok bedre at døe med Ære, end leve med Skam. Beslutte vi det Første:

  Fra SNL

 • Niels Hertzberg

  Niels Hertzberg var en norsk teolog. Han ble cand. theol. i 1783, sogneprest i Kvinnherad i 1786 og sogneprest i Kinsarvik i 1803. Fra 1810–1832 var han prost i Hardanger og Voss. Han representerte Søndre Bergenhus amt på Stortinget i 1814, der han inntok en stri holdning overfor Sverige. Hertzberg var opplysningsprest, særlig interessert i naturvitenskapene og jordbruk, og fremragende som pedagog.

 • Hertzberg

  Hertzberg er en norsk slekt som stammer fra Jens Gjertsen (1632–1717), degn i Vrå sogn, Jylland. Slekten kom til Norge i 1719 med hans sønn Niels Jensen Hertzberg (1693–1764), sogneprest i Finnås. Han var far til blant andre Margaretha Susanna Hertzberg (1720–1763), som ble stammor for slekten la Cour i Danmark, og til sogneprest Peder Harboe Hertzberg (1728–1802), som etterfulgte faren i embetet.