Niels Wulfsberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Niels Wulfsberg

    Niels Wulfsberg var en norsk pressemann. Han ble cand.theol. i 1801, og arbeidet deretter som prest, bokhandler og boktrykker i Oslo. Han var Christian Frederiks «pressesjef» i 1814, flyttet til Stockholm i 1815, og var senere overtollbetjent i Drammen. Wulfsberg startet en rekke aviser, blant annet Tiden (Oslo, 1808–1810 og 1813–1814), Den norske Rigstidende (startet 1815), Morgenbladet (1819) og Tiden (Drammen, 1832, senere Drammens Tidende).

  • Den Norske Rigstidende

    Den Norske Rigstidende, avis grunnlagt i 1815 av Niels Wulfsberg, som gjennomførte en avisteknisk nyskapning, idet han kombinerte aktuelle nyheter med annonser. Bladet fikk enerett til alle regjeringens meddelelser og var inntil 1882 et offisielt kunngjøringsorgan. Norske Intelligenz-Seddelers annonseprivilegium for Oslo og omegn ble da brutt, noe som fikk betydning for pressens videre utvikling.Den Norske Rigstidende opptok i 1848 Norsk Handels-Tidende (startet 1825), i 1847 Den Constitutionelle.