Niels Wulfsberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Niels Wulfsberg

    Niels Wulfsberg var en norsk pressemann. Han ble cand.theol. i 1801, og arbeidet deretter som prest, bokhandler og boktrykker i Oslo. Han var Christian Frederiks «pressesjef» i 1814, flyttet til Stockholm i 1815, og var senere overtollbetjent i Drammen. Wulfsberg startet en rekke aviser, blant annet Tiden (Oslo, 1808–1810 og 1813–1814), Den norske Rigstidende (startet 1815), Morgenbladet (1819) og Tiden (Drammen, 1832, senere Drammens Tidende).

  • Den Norske Rigstidende

    Den Norske Rigstidende var en avis som ble grunnlagt i 1815 av Niels Wulfsberg. Han gjennomførte en avisteknisk nyskapning ved å kombinerte aktuelle nyheter med annonser. Bladet fikk enerett til alle regjeringens meddelelser og var inntil 1882 et offisielt kunngjøringsorgan. Norske Intelligenz-Seddelers annonseprivilegium for Oslo og omegn ble da brutt, noe som fikk betydning for pressens videre utvikling.Den Norske Rigstidende opptok i 1848 Norsk Handels-Tidende (startet 1825), i 1847 Den Constitutionelle.