Nielsen

Joachim «Jokke» Nielsen (født 8. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Fællesundervisning

  Naar jeg i denne Forsamling skal tale om et Thema som Fællesundervisning, maa jeg først gjøre nogle Bemærkninger. Jeg vilde gjerne gjøre opmærksom paa, at det ikke er mig, som har tilbudt at tale, men at jeg er bleven anmodet om det af den Grund, at Kvindesags-Foreningens Bestyrelse finder det rigtigt og ønskeligt, at vi Kvinder her i Norge som andre Steder lærer os til at tale et Ord med om de Ting, som angaar vore egne dyreste Interesser.

 • Er der i Norge et Folk eller to Folk, en Kultur eller to Kulturer?

  Mine Herrer! Man har i de senere Aar hørt en Række af høist forunderlige Paastande om vort Folks nationale Liv. Hvis disse Paastande om Særegenhederne ved det norske Folk var sande, saa maatte vi Nordmænd i længere Tid have levet i en ganske besynderlig Forvildelse.

 • Kvinders stemmeret

  Det var i Amerika for ikke mange år siden en avskyelig, nederdrektig institusjon, som vi alle kjenner, nemlig negerslaveriet. Da kampen for negerslaveriets opphevelse begynte, var abolisjonistenes verste fiender ikke slaveeierne sammen med alle de andre i hvis interesse det lå å beholde negerslaveriet, - nei, de verste fiender var i grunnen negrene selv.

  Fra SNL

 • Nielsen

  Nielsen, norsk slekt som stammer fra soldat Rasmus Nielsen (f. 1622), som bodde i Vaterland ved Christiania. Hans sønn skipper Niels Rasmussen (1649–1706) var far til kjøpmann i Christiania, kongelig agent Niels Nielsen (1700–86). Hans sønner var statsråd Mogens Nielsen (1750–1827), som ble stamfar til en dansk gren av slekten, og riksbankdirektør, kongelig agent Jacob Nielsen (1768–1822).

 • Tom Nielsen

  Tom eller Tommy Nielsen, egentlig Edgar Emil Manicus Nielsen, var en britisk konsul og etterretningsmann. Under andre verdenskrig var han stasjonert i Stockholm med ansvar for saker som gjaldt Norge for den britiske sabotasjeorganisasjonen Special Operation Executive (SOE). Nielsen ble født 11. april 1892 i London. Faren skal ha vært dansk.   .