Nina Kristiansen

Åse Nina Kristiansen (født 27. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nina Kristiansen

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Bok

 • Bilde: Domkirkeodden

  Dameturnere

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Gruppebilde

 • Bilde: Domkirkeodden

  13 dameturnere

  Fra SNL

 • NM i freestyle

 • Norsk Lektorlag

  Norsk Lektorlag, norsk fagforening for lektorer, stiftet 1997, tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne. For å bli medlem kreves det mastergrad eller utdanning på hovedfagsnivå, men ikke nødvendigvis at man arbeider i en undervisningsstilling. Norsk Lektorlag har sekretariat i Oslo og utgir medlemsbladet Lektorbladet, som utkommer seks ganger i året.

  Fra wikipedia

 • Grunnforskning

  Grunnforskning er grunnleggende forskning som har som formål å føre til ny innsikt (teoretisk kunnskap), uten at den nødvendigvis gir umiddelbar gevinst i økonomi eller kunnskap.

 • Kløyvd infinitiv

  Kløyvd infinitiv er et spesielt mønster for infinitivsformer av verb i dialekter på Østlandet, i Trøndelag og enkelte svenske innlandsbygder.

 • Nina Kristiansen

  Åse Nina Kristiansen (født 27.