Norges Idrettsforbund

Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) var et idrettsforbund som eksisterte mellom 1924 og 1946, da de gikk inn i Norges Idrettsforbund. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norges Idrettsforbund

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Namdalsmuseet

  Landsstyremøte i Norges Idrettsforbund

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Årbok 1972-73 for Norges Døve-idrettsforbund

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Årbok 1970-71 for Norges Døve-idrettsforbund

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Olaf Helset

  Fra SNL

 • Norges idrettsforbund

  Norges idrettsforbund, norsk idrettsorganisasjon stiftet i 1996 ved sammenslutning av Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité. Organisasjonen fikk sitt nåværende navn, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, da Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble nedlagt ved årsslutt 2007 og de enkelte særforbund overtok ansvaret for de funksjonshemmede i sin idrett.NIFs medlemmer er norske idrettslag organisert i 54 spesialforbund (særforbund) for ulike idretter eller befolkningsgrupper.

 • handikappidrett

  Handikappidrett, idrettskonkurranser og trening for funksjonshemmede, tidligere betegnet helsesport.Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble stiftet 1997. NFI er særforbund i Norges Idrettsforbund og har ca. 22 000 medlemmer i nesten 700 klubber og grupper (2005). De er en sammenslutning av Norges Handicapidrettsforbund (idrett for syns- og bevegelseshemmede), Norges Døve-Idrettsforbund (idrett for døve og hørselshemmede) og Norges Idrettsforbunds komité for utviklingshemmede (IPU-komiteen).

  Fra wikipedia

 • Arbeidernes Idrettsforbund

  Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) var et idrettsforbund som eksisterte mellom 1924 og 1946, da de gikk inn i Norges Idrettsforbund.

 • Norge

  Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (forkortet NIF eller forenklet til Idrettsforbundet) er norsk idretts øverste organ.

Mer om Norges Idrettsforbund fra Vox Publicas arkiv