Norges Idrettsforbund

Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) var et idrettsforbund som eksisterte mellom 1924 og 1946, da de gikk inn i Norges Idrettsforbund. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norges Idrettsforbund

    Fra SNL

  • Norges idrettsforbund

    Norges idrettsforbund er den fremste idrettsorganisasjonen i Norge og Norges største frivillige organisasjon, med rundt 1,7 millioner medlemmer gjennom drøyt 11 000 idrettslag (2019), organisert i 55 spesialforbund (særforbund) for ulike idretter eller befolkningsgrupper. Dagens organisasjon ble stiftet i 1996 ved sammenslutning av daværende Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité, og den fikk sitt nåværende navn, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, da Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble nedlagt ved årsslutt i 2007 og de enkelte særforbundene overtok ansvaret for de funksjonshemmede i sin idrett.

  • paraidrett

    Paraidrett er en samlebetegnelse for idrettsaktiviteter for funksjonshemmede. Begrepet brukes om organisert idrett drevet av mennesker med alle former for funksjonsnedsettelser, og det rommer et mangfold av øvelser og aktiviteter. For de fleste av idrettene er regelverket det samme som utenfor paraidretten; aktiviteten er bare tilpasset funksjonsnedsettelsen.