Norges Idrettsforbund

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norges Idrettsforbund

  Fra SNL

 • Norges idrettsforbund

  Norges idrettsforbund er den fremste idrettsorganisasjonen i Norge og Norges største frivillige organisasjon, med rundt 1,7 millioner medlemmer gjennom drøyt 11 000 idrettslag (2019), organisert i 55 spesialforbund (særforbund) for ulike idretter eller befolkningsgrupper. Dagens organisasjon ble stiftet i 1996 ved sammenslutning av daværende Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité, og den fikk sitt nåværende navn, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, da Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble nedlagt ved årsslutt i 2007 og de enkelte særforbundene overtok ansvaret for de funksjonshemmede i sin idrett.

 • paraidrett

  Paraidrett er en samlebetegnelse for idrettsaktiviteter for funksjonshemmede. Begrepet brukes om organisert idrett drevet av mennesker med alle former for funksjonsnedsettelser, og det rommer et mangfold av øvelser og aktiviteter. For de fleste av idrettene er regelverket det samme som utenfor paraidretten; aktiviteten er bare tilpasset funksjonsnedsettelsen.

  Fra wikipedia

 • Arbeidernes Idrettsforbund

  Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) var et idrettsforbund som eksisterte mellom 1924 og 1946, da de gikk inn i Norges Idrettsforbund.

 • Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund

  Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) var et idrettsforbund for funksjonshemmede i Norge.

 • Norges idrettsforbund

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (forkortet NIF eller forenklet til Idrettsforbundet) er norsk idretts øverste organ.