Norges Idrettsforbund

Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) var et idrettsforbund som eksisterte mellom 1924 og 1946, da de gikk inn i Norges Idrettsforbund. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norges Idrettsforbund

  Fra SNL

 • Norges idrettsforbund

  Norges idrettsforbund (NIF) er en norsk idrettsorganisasjon stiftet i 1996 ved sammenslutning av Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité. Organisasjonen fikk sitt nåværende navn, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, da Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble nedlagt ved årsslutt i 2007 og de enkelte særforbundene overtok ansvaret for de funksjonshemmede i sin idrett.NIFs medlemmer er norske idrettslag organisert i 55 spesialforbund (særforbund) for ulike idretter eller befolkningsgrupper.

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

  Norges idrettsforbund (NIF) fikk sitt navn i 1946 etter at Norges landsforbund for idrett ble slått sammen med Arbeidernes idrettsforbund. De to forbundene fant sammen etter mange års rivalisering da Norge ble okkupert i 1940. I 1996 ble Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité slått sammen. I 2007 ble Norges funksjonshemmedes idrettsforbund nedlagt, og NIFs offisielle navn fra 1.1.2008 er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

  Fra wikipedia

 • Arbeidernes Idrettsforbund

  Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) var et idrettsforbund som eksisterte mellom 1924 og 1946, da de gikk inn i Norges Idrettsforbund.

 • Egebergs Ærespris

  Kammerherre Egebergs Ærespris (egentlig Kabinetskammerherre Egebergs ærespris for alsidig idrett) ble opprettet i 1919 av Ferdinand Julian Egeberg (1842–1921), og regnes som norsk idretts høyeste utmerkelse, som gis til utøvere som har markert seg i to eller flere forskjellige idretter.

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (forkortet NIF eller forenklet til Idrettsforbundet) er norsk idretts øverste organ.