Nasjonal sikkerhetsmyndighet - NSM

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nasjonal sikkerhetsmyndighet - NSM

  Fra SNL

 • Norsk senter for informasjonssikring

  Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet i det norske samfunnet. Den ble først etablert som et prosjekt i 2002. NorSIS er formelt en medlemsforening, og ble stiftet 2. februar 2010. Det er en nøytral kunnskapsaktør med et valgt styre. Administrerende direktør fra 2016 er Peggy Sandbekken Heie.Formålet til NorSIS er, ifølge vedtektene, å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppenes hverdag.

 • cyberkrigføring

  Cyberkrigføring er statlige eller ikke-statlige angrep i cyberdomenet på datasystemene til statlige myndigheter eller større sivile instanser, i den hensikt å forårsake skade, materiell ødeleggelse eller tap av menneskeliv for å oppnå politiske mål. Angrepene kan ha form av datavirus som planter falsk informasjon, blokkerer eller sletter informasjon, eller genererer så stor trafikk på datamaskiner og nettverk man ønsker å ramme, at de bryter sammen.Datanettverk utgjør en avgjørende viktig del av samfunnets infrastruktur.

  Fra wikipedia

 • Forsvarets sikkerhetsavdeling

  Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) er en sikkerhets- og kontraetterretningsavdeling i Forsvaret.

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et norsk direktorat administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men rapporterer også til Forsvarsdepartementet.Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet og forebyggende sikkerhetstjeneste.

 • Varslingssystem for digital infrastruktur

  Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) er et sensornettverk som drives av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).VDI er et nasjonalt nettverk av «inntrengningsdeteksjonssensorer» på Internett for offentlige etater og private virksomheter.