Nasjonal sikkerhetsmyndighet - NSM

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nasjonal sikkerhetsmyndighet - NSM

  Fra SNL

 • Norsk senter for informasjonssikring

  Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet i det norske samfunnet. Fra 2024 er NorSIS en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

 • cyberkrigføring

  Cyberkrigføring er bruken av cyberspace for å ramme en motstander. Selv om angrepsvåpenet er digitalt, kan konsekvensen av angrepet, som et avsporet tog eller sammenbrudd i elektrisitetsforsyningen, få store fysiske og samfunnsmessige konsekvenser.Styringsbehov og styringsproblemer dukker opp mange steder, i alt fra lyskryss til menneskets kroppstemperatur, og kybernetikken er den delen av vitenskapen som beskriver dette i prinsipielle, systematiske og matematiske termer.

  Fra wikipedia

 • Forsvarets sikkerhetsavdeling

  Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) er en sikkerhetsavdeling i Forsvaret underlagt Forsvarsstaben.

 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), også omtalt som bare informasjonsteknologi (IT), er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon.

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et norsk direktorat administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men rapporterer også til Forsvarsdepartementet.