NTV

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Vintermorgen

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Myr i Nordsetertraktene

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Uten tittel

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Fra Spania

  Fra SNL

 • NTV

  Norges televisjon as (NTV), norsk distribusjonsselskap for digital-TV, opprettet 2002 av NRK og TV 2; Telenor kom inn som eier i 2005, og de tre selskapene eier en tredjedel hver av selskapet. Administrerende direktør: Trude Malterud.Selskapet fikk i 2006 konsesjon for utbygging og drift av det digitale bakkenettet for fjernsyn i 15 år fremover. Nettet ble åpnet trinnvis i 2007–08, og det gamle analoge nettet slukkes trinnvis frem til desember 2009.Programselskaper på bakkenettet er Norsk rikskringkasting, med tre kanaler, og RiksTV (med de samme eierne som NTV) som markedsfører betalingspakker og enkeltkanaler..

 • Massemedier i Russland

  Massemedier i Russland har gjennom historien vært hemmet av sensur. Både under tsarveldet og sovjet-tiden ble sensuren imidlertid praktisert med ulik grad av strenghet. De siste årene Sovjetunionen eksisterte og årene etter oppløsningen utover på 1990-tallet var pressefriheten stor. Myndighetene har utover på 2000-tallet kontroll over de største etermediene og benytter denne kontrollen ikke til å sikre mangfold, men til å gi myndighetenes synspunkter forrang.

  Fra wikipedia

 • Hayat TV

  Hayat TV, tidligere Neovisna televizija Hayat (NTV Hayat, «Den uavhengige TV-stasjonen Hayat») er et privateid kringkastingsnettverk med hovedkontor i Sarajevo-forstaden Vogošća i Bosnia-Hercegovina.

 • Norges Televisjon

  Norges Televisjon AS (NTV) er et norsk selskap stiftet 15.

 • RiksTV

  RiksTV AS er et norsk TV-distribusjonsselskap etablert 17.