Nyhetsmedier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nyhetsmedier

  Fra SNL

 • medier i Finland

  Det finske medielandskapet er mangfoldig i forhold til markedets begrensede størrelse og inkluderer blant annet en viktig allmennkringkaster, Yle (Yleisradio), nasjonale private kringkastere, og et stort antall nasjonale, regionale og lokale aviser. Selv om antallet finske aviser og tidsskrifter er høyt, er markedet konsentrert, og det er bare noen få større selskaper som eier store deler av markedet.

 • medier i Østerrike

  Allmennkringkasteren Österreichischer Rundfunk (ORF) er en stiftelse med hovedsete i Wien, som har regionale studioer i de forskjellige delstatene. Private tilbydere, som først ble tillat på nasjonalt nivå etter årtusenskiftet, har ikke klart å utfordre ORFs posisjon. Også pressen har sitt sentrum i hovedstaden, men det er en relativt sterk provinspresse.

  Fra wikipedia

 • Fortnite

  Fortnite er et videospill som er hovedsakelig kjent for sin battle royale-modus.

 • Jersey

  Jersey, «Området Jersey», er en kronbesittelse i Den engelske kanal, rett utenfor kysten av Normandie i Frankrike.

 • Pallywood

  Pallywood (et teleskopord av ordene palestinsk og Hollywood) viser til den generelle beskyldning av at bestemte hendelser er arrangert av palestinske kameramenn og video-team, ofte ved hjelp av utstyr fra vestlig nyhetsbyrå, og sendt til disse for å bli vist i internasjonale nyhetsmedier.