Nyhetsmedier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nyhetsmedier

  Fra SNL

 • Charlie Hebdo

  Charlie Hebdo er et fransk, satirisk ukemagasin som utkommer hver onsdag. I 2012 hadde de et gjennomsnittlig opplag på 45 000.7. januar 2015 ble redaksjonen i Charlie Hebdo utsatt for et terrorangrep knyttet til avisens publisering av Muhammed-karikaturer. Totalt 12 mennesker ble drept og 11 såret..

 • flom

  Flom er forholdsvis stor vannføring i en elv. I enkelte elver med naturlige eller kunstige markerte bredder, kan det være praktisk å definere flom som en vannføring som går over breddene. Imidlertid kan andre årsaker enn stor vannføring ofte forårsake mer lokale oversvømmelser, for eksempel ved oppstuving på grunn av ismasser i elveløpet, utrasinger som for en tid demmer opp elven, eller høyt tidevann nær utløpet.Flommer er oftest et fryktet naturfenomen, men har også gitt fruktbar jord slik som i Nildalen, og livgivende vann til jordbruksvanning.

  Fra wikipedia

 • Aftenposten Junior

  Aftenposten Junior er en riksdekkende avis for barn i skolealder og utgis av Aftenposten.

 • Anekdotisk bevisføring

  Et anekdotisk bevis er en form for tankefeil der en «viten» bygger på et enkeltstående tilfelle (evt.

 • Gulfkrigen

  For krigen mellom Iran og Irak, se Iran–Irak-krigenGulfkrigen var en FN-autorisert krig mellom Irak og en USA-ledet koalisjonsstyrke fra 34 land.