Oligark

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • oligark

  En oligark er et medlem av et oligarki, altså et fåmannsvelde. Ordet stammer fra den greske antikken, men er siden 1990-årene blitt en betegnelse på rike bedriftseiere i tidligere sovjetrepublikker som Russland og Ukraina. Oligarkene spilte en sentral rolle i Russland under Boris Jeltsins presidentperiode på 1990-tallet. Under Vladimir Putin har oligarkenes makt blitt redusert.

 • oligarki

  Oligarki, også kalt fåmannsvelde, er en styreform der en liten gruppe personer har makt til å styre over resten uten at disse har noen virkelig mulighet til å kontrollere de som styrer.Oligarki skiller seg fra demokrati (folkestyre) og enevelde (én person styrer). Det er vanlig å regne oligarki som en type diktatur.Uttrykket oligarki ble brukt allerede av Aristoteles.

  Fra wikipedia

 • Ján Kuciak

  Ján Kuciak (født 17.

 • Oligarki

  Oligarki (fra gresk ὀλιγαρχία (oligarkhía), «fåmannsvelde», av ὀλίγος (olígos), «få» og αρχία (arkhía), «styre») er en styreform hvor den politiske makten er samlet hos en liten gruppe mennesker, såkalte oligarker.

 • Wagnergruppen

  Wagnergruppen (Группа Вагнера, Gruppa Vagnera) er en privat, militær organisasjon og kontraktør finansiert av Russland.