Retorikkens gjenkomst i Oslo

Seminar på Litteraturhuset om retorikk og UiOs nye retorikkstudium

Et nytt, full­blods retorikkstudi­um er endelig på plass ved Uni­ver­sitetet i Oslo, og i den anled­ning inviter­er Insti­tutt for lingvis­tiske og nordiske studi­er (ILN) til debattmøte i Lit­ter­aturhuset i Oslo.

Hva kan studi­et bidra med i offent­ligheten, i arbei­d­slivet og i akademia? Bidrag ved: Janne Asprusten, Kjell Lars Berge, Hans Pet­ter Graver, Sine Halk­jelsvik Bjordal, Jens Elmelund Kjeld­sen, Bård Veg­ar Sol­h­jell, Trine Syvert­sen, Johan L. Tøn­nes­son og Øyvind Østerud.

Tid­spunkt: Tirs­dag 16. mars kl.19.00
Sted: Amalie Skram, Lit­ter­aturhuset i Oslo

Det vil bli enkel server­ing etter møtet. Adgang er gratis og sem­i­naret er åpent for alle.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] av Noregs fram­ståande eksper­tar på retorikk, danske Jens E Kjeld­sen, skriv om det her. Share and […]

til toppen