Ombudsmann

Ombud eller ombudsmann er en person eller etat som har som oppgave å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter gjennom kontroll med forvaltningens virksomhet. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Sivilombudet

  Sivilombudet er et ombud utnevnt av Stortinget. Ombudet undersøker klager fra borgere på den offentlige forvaltningen. Ombudet har også ansvar for forebygging av tortur..

 • Edgar Ragnvald Andreassen

  Edgar Ragnvald Andreassen var en norsk jurist, ombudsmann i Forsvaret og dommerfullmektig.Andreassen studerte under andre verdenskrig og fikk sin Cand.Jur i 1947. Fra 1945 jobbet hans som etterforsker i Oslo Politis Landssvikeravdeling, senere som konsulent i Erstatningsdirektoratet. I 1951 ble han dommerfullmektig i og konstituert sorenskriver i Follo.Han var kontorsjef hos Ombudsmannen for Forsvaret fra 1956, og ble selv senere ombudsmann for Forsvaret samt ombudsmann for vernepliktige sivilarbeidere fra 1964 til 1985..

  Fra wikipedia

 • Ombud

  Ombud eller ombudsmann er en person eller etat som har som oppgave å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter gjennom kontroll med forvaltningens virksomhet.

 • Sivilombudet

  Sivilombudet (formelt Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen) er Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen.

 • Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret

  Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret er et uavhengig organ oppnevnt av Stortinget etablert i 1952.

Mer om Ombudsmann fra Vox Publicas arkiv