Ombudsmann

Ombud eller ombudsmann er en person eller etat som har som oppgave å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter gjennom kontroll med forvaltningens virksomhet. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Ombudsmannen for Forsvaret

  Ombudsmannen for Forsvaret er et offentlig organ som fører tilsyn med personellet på alle nivåer i Forsvaret. Alle ansatte og vernepliktige i Forsvaret kan levere klager til ombudsmannen, hvis de opplever seg urettmessig behandlet.Organet er direkte underlagt og oppnevnt av Stortinget, og består av en ombudsmann og en ombudsmannsnemd på 7 personer.

 • Sivilombudet

  Sivilombudet er et ombud utnevnt av Stortinget. Ombudet undersøker klager fra borgere på den offentlige forvaltningen. Ombudet har også ansvar for forebygging av tortur..

  Fra wikipedia

 • Ombud

  Ombud eller ombudsmann er en person eller etat som har som oppgave å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter gjennom kontroll med forvaltningens virksomhet.

 • Sivilombudet

  Sivilombudet (formelt Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen) er Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen.

 • Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret

  Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret er et uavhengig organ oppnevnt av Stortinget etablert i 1952.

Mer om Ombudsmann fra Vox Publicas arkiv