Open data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra Digitalt Museum

  • Bilde: Telemuseet

    22.0 IBM Diverse maskiner

  • Bilde: Norsk Teknisk Museum

    TS 1600

  • Bilde: Norsk Teknisk Museum

    TS 400

  • Bilde: Telemuseet

    Nokia 9210

    Fra SNL

  • Den semantiske veven

    Den semantiske veven er en del av internett med koplede datasett som er lesbare for datamaskiner, ofte omtalt som en verdensvev av data. Datasettene, som er organiserte samlinger av data, består av enkle påstander som er forståelige for maskiner. Den semantiske veven består ikke bare av datasett, men også av lenker mellom disse datasettene, slik at man får en samling koplede datasett.Koplede datasett handler ofte om å gjøre åpne data tilgjengelige for datamaskiner på en standardisert måte.

  • WMS

    WMS, internasjonal standard for utveksling av elektroniske kart over internett, utarbeidet av Open Geospatial Consortium. Ved hjelp av WMS kan en bruker bygge opp et kartbilde i egen nettleser ved å hente data fra en eller flere tilbydere av kartdata. De fleste nettsider med kartinnsyn baserer seg på WMS-teknologien.Overføringen skjer ved at brukeren (klienten) kaller opp en WMS-tjener.

    Fra wikipedia

  • DMOZ

    Open Directory Project (ODP), også kjent som DMOZ (fra det opprinnelige domenenavnet directory.mozilla.org), var en flerspråklig nettkatalog drevet av frivillige og eid av Netscape (som ble kjøpt opp av AOL).

  • Data

    Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

  • Reconciliation

    Reconciliation (dataavstemming, datasammenstilling, dataarrangering, datajustering, på engelsk også data wrangling) i databehandling går ut på å bringe to datasett, eller uttrekk fra datasett, i samsvar med hverandre.

Mer om Open data fra Vox Publicas arkiv