Open data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  22.0 IBM Diverse maskiner

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  TS 1600

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  TS 400

 • Bilde: Telemuseet

  Nokia 9210

  Fra SNL

 • Den semantiske veven

  Den semantiske veven er en del av internett med koplede datasett som er lesbare for datamaskiner, ofte omtalt som en verdensvev av data. Datasettene, som er organiserte samlinger av data, består av enkle påstander som er forståelige for maskiner. Den semantiske veven består ikke bare av datasett, men også av lenker mellom disse datasettene, slik at man får en samling koplede datasett.Koplede datasett handler ofte om å gjøre åpne data tilgjengelige for datamaskiner på en standardisert måte.

 • WMS

  WMS, internasjonal standard for utveksling av elektroniske kart over internett, utarbeidet av Open Geospatial Consortium. Ved hjelp av WMS kan en bruker bygge opp et kartbilde i egen nettleser ved å hente data fra en eller flere tilbydere av kartdata. De fleste nettsider med kartinnsyn baserer seg på WMS-teknologien.Overføringen skjer ved at brukeren (klienten) kaller opp en WMS-tjener.

  Fra wikipedia

 • DMOZ

  Open Directory Project (ODP), også kjent som DMOZ (fra det opprinnelige domenenavnet directory.mozilla.org), var en flerspråklig nettkatalog drevet av frivillige og eid av Netscape (som ble kjøpt opp av AOL).

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

 • Maskinlesbare data

  Maskinlesbare data er data eller metadata i et format som er egnet for å leses og bearbeides av en datamaskin og dermed lett kan deles på tvers av IT-systemer.Det er to hovedtyper maskinlesbare data.

Mer om Open data fra Vox Publicas arkiv