Opinionsleder

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Opinionsleder

  Fra SNL

 • opinionsleder

  En opinionsleder er en person som øver innflytelse på andres holdninger eller påvirker deres beslutninger. Betydningen av opinionsledere som mellomledd mellom avsender og mottaker i massekommunikasjon bygger på en antakelse om at mottakerens reaksjon vil være avhengig av opinionslederes tolkning og videreformidling av budskapet. En opinionsleder vil av andre oftest oppfattes å ha større troverdighet enn en avsender.

 • reklame

  Reklame er enhver betalt og kommersielt motivert kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt, fra en identifiserbar avsender i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse, informere eller selge. Ifølge The Statistics Portals estimat ble det i 2017 brukt 535 milliarder dollar i verden på reklame.Reklame og markedsføring reguleres i første rekke av Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16.

  Fra wikipedia

 • Influenser

  Influenser (engelsk: influencer) er et låneord fra engelsk der personbetegnelsen influencer betyr «påvirker».

 • Tostegshypotesen

  Tostegshypotesen ble utviklet av blant annet Paul Felix Lazarsfeld på 1940- tallet.