Opinionsleder

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Opinionsleder

  Fra SNL

 • opinionsleder

  En opinionsleder er en person som øver innflytelse på andres holdninger eller påvirker deres beslutninger. Betydningen av opinionsledere som mellomledd mellom avsender og mottaker i massekommunikasjon bygger på en antakelse om at mottakerens reaksjon vil være avhengig av opinionslederes tolkning og videreformidling av budskapet. En opinionsleder vil av andre oftest oppfattes å ha større troverdighet enn en merkantil avsender.

 • influenser

  En influenser er en opinionsleder og innholdsprodusent. Ordet brukes særlig om personer som ytrer seg offentlig i sosiale medier for å påvirke holdninger og handlinger hos sine følgere. Ved å utnytte troverdigheten til influensere kan en markedsfører effektivt påvirke målgruppene sine. Influensermarkedsføring er markedsføring hvor en annonsør betaler en influenser for å profilere annonsørens produkt eller tjeneste, vanligvis i de sosiale mediene influenseren benytter.

  Fra wikipedia

 • Franc Perko

  Franc Perko (født 19.

 • Influenser

  Influenser (engelsk: influencer) eller påvirker er en opinionsdanner eller annen enkeltperson som ytrer seg offentlig på sosiale medier og i andre kanaler for å påvirke meninger og atferd hos lesere og tilhengere med samme interesser.

 • Robert K. Merton

  Robert King Merton (1910–2003) var en amerikansk sosiolog som regnes som en av grunnleggerne av moderne sosiologi og en sentral forsker innenfor kriminologi.