Opplysningstiden

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Opplysningstiden

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Fr. Voltaire

 • Bilde: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

  Tromøypoteten

  Fra SNL

 • opplysningstiden

  Opplysningstiden, samlebetegnelse for en europeisk intellektuell bevegelse mellom den engelske (1688) og den franske revolusjon (1789), en bevegelse som fremhevet fornuften som rettesnor i alle tilværelsens forhold. Bevegelsen hadde sine røtter i det nye vitenskapelige verdensbildet på 1600-tallet, og kalles gjerne også fornuftens eller rasjonalismens tidsalder. Den omfattet i første rekke Frankrike, Storbritannia og Tyskland, men fikk også betydning for Italia, Russland og Skandinavia.

 • Øst-Europa

  Øst-Europa, navn på de østlige deler av Europa. Området er ikke klart avgrenset geografisk, og hvilke land som er en del av Øst-Europa er i stadig endring i daglig bruk. Historisk sett kan man identifisere tre perioder med en relativt stabil forståelse av hvilke områder som regnes til Øst-Europa, fra middelalderens ortodoks-katolske kirkesplittelse, opplysningstidens sivilisasjonsbegrep og den kalde krigens politiske jernteppe.

  Fra wikipedia

 • Encyklopedi

  En encyklopedi (fra gresk ἐγκύκλιος παιδεία, enkyklios paideia, «allmenn dannelse») er et oppslagsverk som inneholder oppslag om menneskelig viten i en utførlighet som oppfyller et dagligdags informasjonsbehov.

 • Liberalisme

  Liberalisme (latin: liber; «fri») er en politisk ideologi med opprinnelse i opplysningstiden.

 • Opplysningstiden

  Opplysningstiden var en samfunnskritisk åndsretning i Europa på 1700-tallet (fra 1688 til 1789) som uttrykte en tro på menneskets evner og fremmet renessansens humanistiske idealer i et samfunnsmessig perspektiv.

Mer om Opplysningstiden fra Vox Publicas arkiv