Opplysningstiden

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Opplysningstiden

  Fra SNL

 • opplysningstiden

  Opplysningstiden var en epoke i Europas intellektuelle historie der vitenskap, fornuft, frihet, toleranse og framskritt ble innsatt som nye idealer og autoriteter. Opplysningstenkerne argumenterte blant annet for ytringsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, likhet for loven og demokrati. Det var også under opplysningstiden at begrepet om menneskerettigheter oppstod.

 • Adam Smith

  Adam Smith var en skotsk samfunnsøkonom, moralfilosof og historiker og en sentral tenker i den skotske opplysningstiden. I sin samtid var Smith mest kjent for sin moralfilosofiske teori, Moralske følelser fra 1759. I ettertiden har han blitt langt mer berømt for sin økonomiske teori, Nasjonenes velstand fra 1776, og han omtales iblant som samfunnsøkonomiens far.I en tid der Storbritannia var preget av den tidlige industrielle revolusjonen, studerte Smith arbeidsdelingens økte produktivitet i fabrikksystemet samt det fremvoksende klassesamfunnet, især med tanke på arbeiderklassens vilkår.

  Fra wikipedia

 • Den katolske opplysningstiden

  Den katolske opplysningstiden var en bevegelse innenfor opplysningstiden der eneveldige herskere i Det tysk-romerske rike gjennomførte kraftige maktbegrensninger som resulterte i en omorganisering av de klerikale maktstrukturene i rikets katolske territorier.

 • Marie Antoinette av Frankrike

  Denne artikkelen handler om dronning Marie Antoinette, for filmen som ble lansert i Norge i 2007, se Marie Antoinette (film)Marie Antoinette (uttales /maʀi ɑ̃twanɛt/; født 2.

 • Opplysningstiden

  Opplysningstiden var en samfunnskritisk åndsretning i Europa på 1700-tallet (fra 1688 til 1789) som uttrykte en tro på alle menneskers evner og fremmet renessansens humanistiske idealer i et samfunnsmessig perspektiv.