Østblokken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Østblokken

  Fra SNL

 • Austblokka

  Austblokka er eit omgrep frå den kalde krigens dagar. Det vart brukt om Sovjetunionen og landa i Aust-Europa som var kontrollerte av Sovjetunionen. Uttrykket austblokka, og motstykket vestblokka, oppstod som følgje av den todelinga av Europa som utvikla seg etter andre verdskrigen.Sovjetunionen festa meir og meir grepet om dei austeuropeiske statane, som alle fekk eit kommunistisk styresett og stod tidleg fram som ei konsolidert blokk saman med den kommunistiske supermakta.Omgrepet austblokka vart brukt i norske aviser så tidleg som i 1946..

 • den kalde krigen

  Den kalde krigen er betegnelsen på den intense politiske konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i perioden 1945–1991, særlig etter president Roosevelts død 12. april 1945. Årsaken var de betydelige interessemotsetningene mellom USA og Sovjetunionen som ble stadig mer framtredende mot slutten av andre verdenskrig.Den kalde krigen delte Europa i to leirer, hvor USA hadde en ledende rolle i Vest-Europa, mens Sovjetunionen kontrollerte Øst-Europa.

  Fra wikipedia

 • Den tredje verden

  Den tredje verden, også kalt det globale Sør, er et begrep som brukes for å beskrive de fattige landene.

 • Russland

  Russland, offisielt Den russiske føderasjon, er et land i det nordlige Eurasia.

 • Østblokken

  Østblokken var under den kalde krigen betegnelsen på stater i Øst- og Sentral-Europa med planøkonomi, ettpartistat og som hadde et kommunistisk samfunn som erklært mål.

Mer om Østblokken fra Vox Publicas arkiv