Østblokken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Østblokken

  Fra SNL

 • Austblokka

  Austblokka er eit omgrep frå den kalde krigens dagar. Det vart brukt om Sovjetunionen og landa i Aust-Europa som var kontrollerte av Sovjetunionen. Uttrykket austblokka, og motstykket vestblokka, oppstod som følgje av den todelinga av Europa som utvikla seg etter andre verdskrigen.Sovjetunionen festa meir og meir grepet om dei austeuropeiske statane, som alle fekk eit kommunistisk styresett og stod tidleg fram som ei konsolidert blokk saman med den kommunistiske supermakta.Omgrepet austblokka vart brukt i norske aviser så tidleg som i 1946..

 • jernteppet

  Jernteppet er betegnelsen på den 7000 kilometer lange fysiske barrieren bestående av gjerder, murer, minefelt og vakttårn som delte Europa i to under den kalde krigen (1945–1989). Jernteppet brukes også om Sovjetunionens militære og politiske kontroll over landene i østblokken i samme periode. Betegnelsen jernteppet ble gitt av Winston Churchill i en berømt tale i Fulton, Missouri, i mars 1946, hvor han beskrev hvordan et jernteppe hadde senket seg over Europa fra Stettin i Baltikum til Trieste i Adriaterhavet.

  Fra wikipedia

 • NATO

  Den nordatlantiske traktats organisasjon (NATO) er en forsvarsallianse som består av 32 land i Europa og Nord-Amerika.

 • Sosialistisk Venstreparti

  SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti».

 • Østblokken

  Østblokken var under den kalde krigen betegnelsen på stater i Øst- og Sentral-Europa med planøkonomi, ettpartistat og som hadde et kommunistisk samfunn som erklært mål.

Mer om Østblokken fra Vox Publicas arkiv