Østblokken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Østblokken

  Fra SNL

 • Austblokka

  Austblokka, østblokken, er eit omgrep frå den kalde krigens dagar. Det vart brukt om Sovjetunionen og landa i Aust-Europa som var kontrollerte av Sovjetunionen. Uttrykket austblokka, og motstykket vestblokka, oppstod som følgje av den todelinga av Europa som utvikla seg etter andre verdskrigen. Sovjetunionen festa meir og meir grepet om dei austeuropeiske statane, som alle fekk eit kommunistisk styresett og stod tidleg fram som ei konsolidert blokk saman med den kommunistiske supermakta.

 • delingen av Tyskland

  Under den kalde krigen var Tyskland delt i to stater, Vest-Tyskland (BRD) og Øst-Tyskland (DDR), fra 1949 til 1990. Etter Tysklands nederlag i andre verdenskrig i 1945 ble landet delt i fire okkupasjonssoner, der seierherrene Sovjetunionen, Storbritannia, USA og Frankrike administrerte hver sine deler. Fra 1949 ble okkupasjonssonene til de to selvstendige statene Vest- og Øst-Tyskland, der den førstnevnte var en del av Vestblokken og den sistnevnte av Østblokken.

  Fra wikipedia

 • NATO

  NATO (av engelsk North Atlantic Treaty Organization; offisielt også fransk Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN); norsk: Den nordatlantiske traktats organisasjon) er en militærallianse bestående av 30 land i Europa og Nord-Amerika.

 • Sosialistisk Venstreparti

  SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti».

 • Østblokken

  Østblokken var under den kalde krigen betegnelsen på stater i Øst- og Sentral-Europa med planøkonomi, ettpartistat og som hadde et kommunistisk samfunn som erklært mål.

Mer om Østblokken fra Vox Publicas arkiv