pandemi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om pandemi

  Fra SNL

 • svartedauden

  Svartedauden var det første utbruddet av en pest-pandemi (epidemi med eksepsjonelt stor utbredelse) som rammet store deler av Vest-Europa og deler av Asia i perioden 1346–1722. I Norge herjet pesten mellom 1349 og 1654. Pest er en bakteriell infeksjonssykdom som har stått bak de mest alvorlige epidemiene i verdenshistorien. Sykdommen spres til mennesker ved loppebitt fra loppearter som har ville gnagere som vertsdyr.

 • smittevernloven

  Smittevernloven (Lov om vern mot smittsomme sykdommer) har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer. Smittevernlovens bestemmelser om tjenester og tiltak gjelder som hovedregel for alle som oppholder seg i Norge. .

  Fra wikipedia

 • 5G

  5G er en teknologi for femte generasjons mobiltjenester i mobilnett, en etterfølger til 4G, 3G og 2G. 5G bruker radiosignaler med forskjellige frekvenser for å sende digital informasjon trådløst mellom brukere.

 • Koronaviruspandemien i 2019–2020

  Koronaviruspandemien i 2019–2020 er et verdensomspennende utbrudd av luftveisinfeksjonen Covid-19.

 • Pandemi

  Pandemi (fra gresk παν (pan), «alt» og demos, «folk») er en infeksjonssykdom som rammer mennesker eller dyr over et omfattende geografisk område.