pandemi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om pandemi

  Fra SNL

 • koronapandemien

  Koronapandemien var et verdensomspennende utbrudd av den smittsomme sykdommen covid-19, som skyldtes et koronavirus, sars-CoV-2. Sykdommen ble først påvist i Kina omkring årsskiftet 2019/2020, og etter rask spredning av viruset erklærte Verdens Helseorganisasjon (WHO) utbruddet som en pandemi i mars 2020. Ved utgangen av 2022 var om lag 6,7 millioner mennesker som man vet var smittet med viruset døde.

 • pandemi

  Pandemi er eit omgrep som blir nytta om ein sjukdom som rammar særs mange menneske og breier seg over eit svært stort geografisk område, til dømes fleire verdsdelar. Ein pandemi er såleis ein vidfemnande epidemi som omfattar store delar av verda.Omgrepet er ikkje eintydig definert, men Verdas helseorganisasjon (WHO) nyttar det om ei verdsomspennande spreiing av ein ny sjukdom.

  Fra wikipedia

 • Koronapandemien

  Koronapandemien, koronaviruspandemien, eller covid-19-pandemien, var et verdensomspennende utbrudd av luftveisinfeksjonen covid-19.

 • Norge under koronapandemien

  Norge under koronapandemien er en oversikt over utbredelsen av sars-CoV-2 i Norge og tiltakene mot smitte som ble innført i landet.

 • Pandemi

  Pandemi (fra gresk παν (pan), «alt» og demos, «folk») er en infeksjonssykdom som rammer mennesker eller dyr over et omfattende geografisk område.