pandemi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om pandemi

  Fra SNL

 • svartedauden

  Svartedauden var ein pest-pandemi (epidemi med eksepsjonelt stor utbreiing) som ramma Europa og delar av Asia frå 1346 til 1353. I Noreg herja svartedauden frå 1349 til 1350. Pest er ein bakteriell infeksjonssjukdom som har stått bak dei alvorlegaste epidemiane i verdshistoria. Sjukdommen blir spreidd til menneske ved loppebit frå loppeartar som har ville gnagarar som vertsdyr.

 • Brasils samtidshistorie

  Da det brasilianske militærdiktaturet måtte trekke seg tilbake i 1985, etterlot de seg et land i dyp økonomisk krise. José Sarney var landets første sivile president på 21 år, men var sterkt knyttet til det gamle regimet og hadde lav oppslutning i folket. Sarney fikk ansvaret for å starte en demokratiseringsprosess som på mange måter ennå ikke er avsluttet.

  Fra wikipedia

 • Koronaviruspandemien

  Koronaviruspandemien er et verdensomspennende utbrudd av luftveisinfeksjonen Covid-19.

 • Pandemi

  Pandemi (fra gresk παν (pan), «alt» og demos, «folk») er en infeksjonssykdom som rammer mennesker eller dyr over et omfattende geografisk område.

 • Svineinfluensa

  Se også Influensa A(H1N1)-pandemien 2009.