pandemi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om pandemi

  Fra SNL

 • EUs kriser

  Gjennom EUs historie har stadig nye kriser oppstått (se EUs historie). Et fellestrekk ved disse krisene, er at de på kort sikt har truet EU-samarbeidet. Et annet fellestrekk er at krisene på noe lengre sikt har bidratt til økt integrasjon. Kriser kan defineres som hendelser som er overraskende, har kort varighet, og som har potensiale for omfattende skader på berørte organisasjoner.

 • svartedauden

  Svartedauden var ein pest-pandemi (epidemi med eksepsjonelt stor utbreiing) som ramma Europa og delar av Asia frå 1346 til 1353. I Noreg herja svartedauden frå 1349 til 1350. Pest er ein bakteriell infeksjonssjukdom som har stått bak dei alvorlegaste epidemiane i verdshistoria. Sjukdommen blir spreidd til menneske ved loppebit frå loppeartar som har ville gnagarar som vertsdyr.

  Fra wikipedia

 • Koronapandemien

  Koronapandemien, koronaviruspandemien eller covid-19-pandemien er et verdensomspennende utbrudd av luftveisinfeksjonen covid-19.

 • Pandemi

  Pandemi (fra gresk παν (pan), «alt» og demos, «folk») er en infeksjonssykdom som rammer mennesker eller dyr over et omfattende geografisk område.

 • Russland

  Russland, offisielt Den russiske føderasjon, er et land i det nordlige Eurasia.