Partisystemer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • partisystem

  Partisystem, betegnelse som i statsvitenskap brukes om et lands politiske partier sett som et hele. Forskning omkring partisystemer er i utpreget grad komparativ, dvs. den benytter seg av sammenligninger mellom land. Innen denne forskning har det vært vanlig å legge vekt på to forhold som kjennetegner partisystemet; for det første hvor mange partier et system består av, og for det annet hvilke og hvor store motsetninger partiene i et system representerer..

 • Frankrikes politiske system

  Frankrike er en enhetsstatlig republikk , kombinert presidentstyrt og parlamentarisk. Den gjeldende forfatningen (femte republikk) trådte i kraft 4. oktober 1958 og ble senest endret i 2005. Den avløste den fjerde republikks forfatning av 1946. .

  Fra wikipedia

 • Bahamas

  Bahamas (engelsk: The Bahamas), eller formelt Bahamassambandet (engelsk: Commonwealth of The Bahamas), er en selvstendig engelskspråklig stat i Vestindia.

 • Partisystem

  Et partisystem kan defineres som totaliteten av de sammensatte relasjonene mellom partiene i et politisk system.

 • Vidkun Quisling

  Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling (født 18.