Partisystemer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • partisystem

  Partisystem er en betegnelse som i statsvitenskap brukes om et lands politiske partier sett som et hele. Forskning omkring partisystemer er i utpreget grad komparativ, det vil si at den benytter seg av sammenligninger mellom land. Innen denne forskningen har det vært vanlig å legge vekt på to forhold som kjennetegner partisystemet; for det første hvor mange partier et system består av, og for det annet hvilke og hvor store motsetninger partiene i et system representerer.

 • bygdelister

  Bygdelister er lokale vallister som er uavhengige av dei vanlege landsdekkjande partia. Bygdelister er ein type lokale lister til kommunestyret, med representantar berre frå eitt særskilt område i kommunen. Bygdelistene har som ei primær målsetjing å sikre interessene til bygda eller regionen som kandidatane kjem frå. Bygdelister og andre lokale lister kan fange opp misnøye med lokal partidominans, kommunesamanslåing eller lokaliseringsstrid om attraktive etableringar.

  Fra wikipedia

 • Fedreland (parti)

  Fedreland (estisk: Isamaa) er et kristendemokratisk og konservativt politisk parti i Estland.

 • Partisystem

  Et partisystem kan defineres som totaliteten av de sammensatte relasjonene mellom partiene i et politisk system.

 • USAs historie (1776–1789)

  Sammenfatning av Amerikas forente staters historie (1776–1789): Den 19.