Pave Frans

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • pave Frans

  Pave Frans er en argentinsk geistlig som ble valgt til pave 13. mars 2013 etter at Benedikt 16 gikk av på grunn av høy alder og sviktende helse. Frans regnes som mer liberal enn både store deler av kirkeledelsen og sine to forgjengere. .

 • Kirill 1.

  Kirill er patriark av Moskva og hele Russland, det vil si overhode for den russisk-ortodokse kirke. Han ble valgt i 2009. Han har hatt en viktig rolle i gjenoppbyggingen av den russisk-ortodokse kirke både før og etter innsettelsen som patriark. Innad i Russland har han ført en tett dialog med russiske myndigheter. Internasjonalt har Kirill representert kirken i en lang rekke fora.

  Fra wikipedia

 • Frans (pave)

  Pave Frans (født Jorge Mario Bergoglio den 17.

 • Liste over paver

  Listen over paver er en liste over de personer som har bekledt embetet som pave, det vil si som Den katolske kirkes overhode, opp gjennom historien.

 • Pave

  Paven er biskop av Roma og er i egenskap av dette både leder av Den katolske kirke og monark i Vatikanstaten.