Pedagogikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • pedagogikk

  Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikk oppfattes i vanlig språkbruk som kunnskap om de teknikkene som er hensiktsmessige ved overføring av definerte læringsmål til en bestemt målgruppe. Som fagterm betegner pedagogikk kunnskapen om tilsiktet og utilsiktet innvirkning på individers identitet og mestringsevne.Den tilsiktede og kontrollerte påvirkningen foregår primært innenfor familien og ulike organisasjoner i den hensikt å forme individer i henhold til verdier og interesser som er bestemt av en myndighet.

 • Otto Anderssen

  Otto Andreas Anderssen var skolemannen som ble Norges første professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo (årene 1909-22). Anderssen hadde mange offentlige verv der han øvde innflytelse på lærerutdannelse og skole, og han gjorde en betydelig innsats for nordiske samarbeid om skoleutvikling. Anderssen har et betydelig faglig forfatterskap som fordeler seg på litteraturhistorie, lærebøker for skolen, utdannelseshistorie og mer dagsaktuelle didaktiske og skolepolitiske verk.

  Fra wikipedia

 • Ikt-pedagogikk

  IKT-pedagogikk ble introdusert og definert av den norske pedagogen Glenn-Egil Torgersen i boken Læring med IT – Teori og metode for undervisning med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (1998).

 • Medisinsk pedagogikk

  Medisinsk pedagogikk (engelsk: Medical Education eller Health Professions Education) er et vitenskapelig fagfelt som omhandler utdannelse av medisinere (leger), og i en bredere forstand også annet helsepersonell som f.eks.

 • Pedagogikk

  Pedagogikk er et vitenskapelig fagområde som handler om «oppdragelse, undervisning og sosialisering i alle aldre og på alle livets områder».