Pedagogikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • pedagogikk

  Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikk oppfattes i vanlig språkbruk som kunnskap om de teknikkene som er hensiktsmessige ved overføring av definerte læringsmål til en bestemt målgruppe. Som fagterm betegner pedagogikk kunnskapen om tilsiktet og utilsiktet innvirkning på individers identitet og mestringsevne.Den tilsiktede og kontrollerte påvirkningen foregår primært innenfor familien og ulike organisasjoner i den hensikt å forme individer i henhold til verdier og interesser som er bestemt av en myndighet.

 • Otto Anderssen

  Otto Andreas Anderssen var skolemannen som ble Norges første professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo (årene 1909-22). Anderssen hadde mange offentlige verv der han øvde innflytelse på lærerutdannelse og skole, og han gjorde en betydelig innsats for nordiske samarbeid om skoleutvikling. Anderssen har et betydelig faglig forfatterskap som fordeler seg på litteraturhistorie, lærebøker for skolen, utdannelseshistorie og mer dagsaktuelle didaktiske og skolepolitiske verk.

  Fra wikipedia

 • Kahoot!

  Kahoot!

 • Montessoriskole

  En montessoriskole er en privatskole og/eller barnehage som praktiserer undervisningen i henhold til pedagogiske prinsipper grunnlagt av den italienske legen Maria Montessori.

 • Pedagogikk

  Pedagogikk er et vitenskapelig fagområde som tar for seg spørsmål knyttet til undervisning og oppdragelse, læring og utvikling.