Politiets sikkerhetstjeneste

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Politiets sikkerhetstjeneste

  Fra SNL

 • Politiets sikkerhetstjeneste

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er et særskilt politiorgan, som politifaglig og administrativt er direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. For påtalemessige forhold og gjennomføring av etterforskning er PST underlagt riksadvokaten.PSTs oppgaver, virksomhet og organisasjon er gitt i Instruks for Politiets sikkerhetstjeneste av 19. august 2005.Den lokale politimesteren, med unntak av politimesteren i Oslo og sysselmesteren på Svalbard, er ansvarlig for tjenestens virksomhet i sitt distrikt, under overordnet ledelse av sjefen for PST.PSTs hovedkontor ligger i Oslo.

 • Beate Gangås

  Beate Gangås er en norsk offentlig tjenestekvinne og sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).Gangås er utdannet cand.jur. Hun har hatt mesteparten av sin yrkeskarriere i politiet..

  Fra wikipedia

 • Politi

  For informasjon om politiet i Norge, se Politiet (Norge).

 • Politiet (Norge)

  Politiet i Norge (formelt benevnt politi- og lensmannsetaten) er en riksdekkende statlig etat i Norge som skal bekjempe kriminalitet og sørge for orden i det daglige.

 • Politiets sikkerhetstjeneste

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Norges sikkerhetstjeneste og en del av den norske politi- og lensmannsetaten.

Mer om Politiets sikkerhetstjeneste fra Vox Publicas arkiv