Politiets sikkerhetstjeneste

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Politiets sikkerhetstjeneste

  Fra SNL

 • Politiets sikkerhetstjeneste

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har som primær oppgave og ansvar å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Politifaglig og administrativt er PST direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. For påtalemessige forhold og gjennomføring av etterforskning er PST underlagt riksadvokaten. PSTs oppgaver, virksomhet og organisasjon er gitt i Instruks for Politiets sikkerhetstjeneste av 19.

 • Den kongelige politieskorte

  Den kongelige politieskorte (DKP) utgjør kongefamiliens livvakt og har ansvaret for sikkerheten til Hans Majestet Kongen og den øvrige kongefamilien. DKP er organisert som en egen seksjon i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), i avdeling for Beskyttelse av myndighetspersoner (BMP). Livvaktstjenesten baseres på Instruks for politiets sikkerhetstjeneste § 9 og føringer fra Justis- og beredskapsdepartementet.

  Fra wikipedia

 • Politi

  For informasjon om politiet i Norge, se Politiet (Norge).

 • Politiet (Norge)

  Politiet i Norge (formelt benevnt politi- og lensmannsetaten) er en riksdekkende statlig etat i Norge som skal bekjempe kriminalitet og sørge for orden i det daglige.

 • Politiets sikkerhetstjeneste

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Norges sikkerhetstjeneste og innenlands etterretnings­tjeneste.

Mer om Politiets sikkerhetstjeneste fra Vox Publicas arkiv