Politiets sikkerhetstjeneste

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Politiets sikkerhetstjeneste

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Personsøker

 • Bilde: Justismuseet

  Diktafon

 • Bilde: Justismuseet

  Høretelefoner

 • Bilde: Justismuseet

  Diktafon

  Fra SNL

 • Politiets sikkerhetstjeneste

  Politiets sikkerhetstjeneste, PST, er en spesialavdeling i politiet som skal forebygge, motvirke og etterforske lovbrudd mot rikets sikkerhet og selvstendighet, ulovlig etterretningsvirksomhet, ulovlig teknologioverføring, spredning av masseødeleggelsesvåpen, sabotasje og politisk motivert vold, herunder terrorisme.PST-sjefen er fra 2012, juristen Marie Benedicte Bjørnland.

 • Janne Kristiansen

  Janne Kristiansen, norsk advokat, blant annet kjent fra sin rolle som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.Janne Kristiansen var fast forsvarer i Borgarting lagmannsrett fra 1986 og i Moss tingrett fra 1990.Hun har har hatt flere sentrale verv i Den Norske Advokatforening. Hun var leder av Forsvarergruppen av 1977, samt medlem og senere formann i Den Norske Advokatforenings lovutvalg for strafferett og straffeprosess (1990–2002). Siden våren 2002 var hun medlem av Den Norske Advokatforenings menneskerettighetsutvalg, frem til hun fra 2004 ble leder for gjenopptakelseskommisjonen.Hennes åremål utløp derfra i 2009, og hun ble da ny sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

  Fra wikipedia

 • Politi

  For informasjon om politiet i Norge, se Politi- og lensmannsetaten.

 • Politi- og lensmannsetaten

  Politi- og lensmannsetaten er en riksdekkende statlig etat i Norge som skal bekjempe kriminalitet og sørge for orden i det daglige.

 • Politiets sikkerhetstjeneste

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Norges sikkerhetstjeneste og en del av Politi- og lensmannsetaten, direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og sidestilt med Politidirektoratet.

Mer om Politiets sikkerhetstjeneste fra Vox Publicas arkiv