Politiets sikkerhetstjeneste

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Politiets sikkerhetstjeneste

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Personsøker

 • Bilde: Justismuseet

  Diktafon

 • Bilde: Justismuseet

  Høretelefoner

 • Bilde: Justismuseet

  Diktafon

  Fra wikipedia

 • Politi- og lensmannsetaten

  Politi- og lensmannsetaten er en riksdekkende statlig etat i Norge som skal bekjempe kriminalitet og sørge for orden i det daglige.

 • Politiets sikkerhetstjeneste

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Norges sikkerhetstjeneste og en del av Politi- og lensmannsetaten, direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og sidestilt med Politidirektoratet.

 • Sikkerhetstjeneste

  Sikkerhetstjeneste på vegne av en stat er en særskilt tjeneste som har ansvaret for nasjonens indre sikkerhet.

Mer om Politiets sikkerhetstjeneste fra Vox Publicas arkiv