Poll of Polls

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Poll of Polls

  Fra SNL

 • Poll of polls

  Poll of polls er et privatdrevet norsk nettsted for politiske meningsmålinger, særlig foran lokal- og stortingsvalgene. Poll of polls beregner valgresultat på grunnlag av målinger fra flere meningsmålingsinstitutter. Nettstedet ble startet i 2010. Initiativtakere og ansvarlige er jusprofessor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen og Lars Øy, siden 2013 statssekretær ved Statsministerens kontor.

 • Knut Fægri

  Knut Fægri var en norsk botaniker med pollenanalyse som sitt viktigste spesialområde. .

  Fra wikipedia

 • Fremskrittspartiet

  Fremskrittspartiet (FrP) er et norsk politisk parti som beskriver seg som «et liberalistisk folkeparti som bygger på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier».

 • Lars Øy

  Lars Øy (født 28.

 • Poll of polls

  Poll of polls er et norsk nettsted som presenterer sammendrag og oversikt over norske valg-meningsmålinger og valgresultater.