Poll of Polls

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Poll of Polls

  Fra SNL

 • Poll of polls

  Poll of polls er et privatdrevet norsk nettsted for politiske meningsmålinger, særlig foran lokal- og stortingsvalgene. Poll of polls beregner valgresultat på grunnlag av målinger fra flere meningsmålingsinstitutter.Nettstedet ble startet i 2010. Initiativtakere og ansvarlige er jusprofessor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen og Lars Øy, siden 2013 statssekretær ved Statsministerens kontor.

 • meningsmåling

  En meningsmåling er en systematisk kartlegging av holdningene til bestemte saker i en gitt befolkning. Innsamlingen av data i forbindelse med en meningsmåling skjer ved at et representativt utvalg, det vil si et sannsynlighetsutvalg (for eksempel 800–2000 personer) av den befolkningen det gjelder, enten blir intervjuet av representanter for meningsmålingsinstitusjonen eller blir anmodet om å fylle ut og returnere et tilsendt spørreskjema.

  Fra wikipedia

 • Fremskrittspartiet

  Fremskrittspartiet (FrP) er et liberalistisk politisk parti i Norge.

 • Lars Øy

  Lars Øy (født 28.

 • Poll of polls

  Poll of polls er et norsk nettsted som presenterer sammendrag og oversikt over norske valg-meningsmålinger og valgresultater.