posisjonsdata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • jamming

  Jamming er en bevisst utsending av radiostøysignaler, for å forstyrre, stenge eller hindre mottak av signaler fra annen stasjon, og for å påvirke posisjonstjenester (GPS). Jamming er en måte å ødelegge et signal på. Dette gjøres ved å sende ut et signal som overskygger et annet. På denne måten kan kommunikasjons- og navigasjonssystemer bli slått ut og miste sin funksjon.

 • posisjonsskriver

  Posisjonsskriver er en innretning som benyttes om bord i skip og fly til automatisk presentasjon av fartøyets posisjon. Tidligere ble dette gjort ved at en penn plottet posisjonen på en skriver med bevegelig papir. Det kunne være data fra elektroniske navigasjonssystemer som Decca og Loran som leverte signaler til plotteren. I dag er denne type skrivere erstattet med elektroniske kartsystemer som normalt får informasjon fra et satellittnavigasjonssystem (GNSS).

  Fra wikipedia

 • Automatic Position Reporting System

  APRS eller Automatic Position Reporting System er et radioamatørsystem til automatisk posisjonsbestemmelse av amatørradiostasjoner, og for å sende enkle tekstmeldinger via amatørradiofrekvenser.

 • Norge under koronapandemien

  Norge under koronapandemien er en oversikt over utbredelsen av sars-CoV-2 i Norge og tiltakene mot smitte som ble innført i landet.

 • Ortofoto

  Et ortofoto er et fotografi tatt fra fly eller satellitt.

Mer om posisjonsdata fra Vox Publicas arkiv