Prediksjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Prediksjon

  Fra SNL

 • prediksjon

  Prediksjon betyr antagelse eller beregning som gjelder et fremtidig forhold, basert på sannsynlighet. Eksempel: Prediksjoner om økning av ekstremvær. Prediksjonene viste seg å treffe ganske godt.

 • evolusjonspsykologi

  Evolusjonspsykologi er en tilnærming til studiet av atferd, følelser og tanker hos mennesker hvor det tas utgangspunkt i at mennesket, som alle andre arter, er et resultat av evolusjon. Menneskets natur antas derfor å være et resultat av naturlig og seksuell seleksjon. Naturlig utvalg handler om seleksjon av gener/trekk som øker individets overlevelse og spesielt reproduktiv suksess, mens seksuell seleksjon enkelt forklart er en underkategori som handler om hvordan kjønnsforskjeller oppstår.

  Fra wikipedia

 • Kalmanfilter

  Kalmanfilter er en algoritme som bruker forskjellige målinger over tid, og produserer et estimat av en mer nøyaktig måling.

 • Kenneth Waltz

  Kenneth Neal Waltz (født 8.

 • Svermere

  Svermere eller tussmørkesvermere (Sphingidae) er en gruppe av sommerfugler som hører til overfamilien spinnere (Bombycoidea).

Mer om Prediksjon fra Vox Publicas arkiv