Prediksjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Prediksjon

  Fra SNL

 • prediksjon

  Prediksjon betyr antagelse, en beregning som gjelder et fremtidig forhold, forutsigelse basert på sannsynlighet..

 • evolusjonspsykologi

  Evolusjonspsykologi er en tilnærming til studiet av atferd, følelser og tanker hos mennesker der man antar at mennesket, som alle andre arter, er et resultat av evolusjon. Menneskets natur antas derfor å være et resultat av naturlig og seksuell seleksjon. Man antar at sinnet består av en mosaikk av mentale mekanismer som er et resultat av evolusjonsprosessen.

  Fra wikipedia

 • Kalmanfilter

  Kalmanfilter er en algoritme som bruker forskjellige målinger over tid, og produserer et estimat av en mer nøyaktig måling.

 • Kenneth Waltz

  Kenneth Neal Waltz (født 8.

 • Svermere

  Svermere eller tussmørkesvermere (Sphingidae) er en gruppe av sommerfugler som hører til overfamilien spinnere (Bombycoidea).

Mer om Prediksjon fra Vox Publicas arkiv