Psykisk helse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Hadeland Folkemuseum

  Røysumtunet.

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Portrett, Sunndalsøra 1895

 • Bilde: Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS

  Lov om psykisk helsevern

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Barn, Ålesund 1918

  Fra Virksomme Ord

 • Mot et bevegelig samfunn

  I løpet av den siste generasjonen er det dukket opp en ny sort mennesker som vet mer om vårt sinn, våre handlinger og deres motiver enn hva vi selv gjør, og fremfor alt vet de så inderlig vel hva som er best for oss. Det er først og fremst psykiatere, psykologer og sosionomer som tilhører denne nye gruppen, og sammen med de skapende menneskene, som i vårt samfunn blir gjenstand for en spesiell form for dyrkning, er de med på å danne en elite.

 • Norgesmesterskapet i flinkhet og fornuft

  Kjære alle sammen. Dette kommer sikkert som en overraskelse på dere.

 • Kunnskap er fremtidens olje

  Kjære alle sammen, Etter ferien ser mange nå frem til å vende tilbake på jobb. Vi gleder oss til hva det nye året vil bringe av muligheter og utfordringer.

  Fra SNL

 • TV-aksjonen

  TV-aksjonen er en innsamlingsaksjon arrangert av NRK, gjennomført årlig siden 1974. Aksjonen avholdes en søndag i oktober, og NRK stiller det meste av sendetiden denne dagen til rådighet for innsamlingen..

 • Folkehelseinstituttet

  Nasjonalt folkehelseinstitutt, eller Folkehelseinstituttet (FHI), skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og arbeide for å bedre befolkningens helse ved å formidle kunnskap og gi råd om hvordan man kan styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Camilla Stoltenberg er direktør siden 2012.Folkehelseinstiuttet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og er myndighetenes faglige rådgiver på områdene smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse, rettsmedisin og rusmiddelforskning.

  Fra wikipedia

 • Helse

  Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie.

 • Psykisk lidelse

  Psykiske lidelser eller mentale lidelser er et samlebegrep for forskjellige lidelser og sykdommer som i første rekke rammer sinnet og bevisstheten og ikke den fysiske kroppen.

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10.

Mer om Psykisk helse fra Vox Publicas arkiv