Psykisk helse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Mot et bevegelig samfunn

  I løpet av den siste generasjonen er det dukket opp en ny sort mennesker som vet mer om vårt sinn, våre handlinger og deres motiver enn hva vi selv gjør, og fremfor alt vet de så inderlig vel hva som er best for oss. Det er først og fremst psykiatere, psykologer og sosionomer som tilhører denne nye gruppen, og sammen med de skapende menneskene, som i vårt samfunn blir gjenstand for en spesiell form for dyrkning, er de med på å danne en elite.

 • Norgesmesterskapet i flinkhet og fornuft

  Kjære alle sammen. Dette kommer sikkert som en overraskelse på dere.

 • Kunnskap er fremtidens olje

  Kjære alle sammen, Etter ferien ser mange nå frem til å vende tilbake på jobb. Vi gleder oss til hva det nye året vil bringe av muligheter og utfordringer.

  Fra SNL

 • psykisk helsearbeid i kommunene

  Arbeid for å fremme psykisk helse og å hjelpe innbyggere som har psykiske lidelser, utgjør en stor del av kommunenes helse og omsorgstjenester og sosiale tjenester. De oppgavene kommunene har ansvaret for omtales gjerne som psykisk helsearbeid. Derimot kalles tilbudet om undersøkelse, diagnostisering og behandling (frivillig eller under tvang) fra spesialisthelsetjenesten gjerne psykisk helsevern.

 • terrorangrepene i Norge 22. juli 2011

  Fredag 22. juli 2011 ble Norge rammet av to terrorangrep. Bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya er de verste terrorhandlingene i Norge etter andre verdenskrig. Til sammen 77 personer ble drept i angrepene. Mange ble hardt skadd, og det ble gjort enorme materielle ødeleggelser. Ettervirkningene for de berørte, i form av blant annet psykiske belastninger, er store.

  Fra wikipedia

 • Helse

  Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie.

 • Psykisk lidelse

  Psykiske lidelser eller mentale lidelser er et samlebegrep for forskjellige lidelser og sykdommer som i første rekke rammer sinnet og bevisstheten og ikke den fysiske kroppen.

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Verdensdagen for psykisk helse er en FN-dag som blir årlig markert over hele verden den 10.

Mer om Psykisk helse fra Vox Publicas arkiv