Psykisk helse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • psykisk helsearbeid i kommunene

  Arbeidet for å fremme psykisk helse og å hjelpe innbyggere som har psykiske lidelser, utgjør en stor del av kommunenes helse og omsorgstjenester og sosiale tjenester. De oppgavene kommunene har ansvaret for omtales gjerne som psykisk helsearbeid. Undersøkelse, diagnostisering og behandling (frivillig eller under tvang) utføres av spesialisthelsetjenesten som psykisk helsevern.Kommunalt psykisk helsearbeid fokuserer på habilitering og rehabilitering av brukere.

 • Arnhild Lauveng

  Arnhild Lauveng er ein norsk sakprosaforfattar, barnebokforfattar, og psykolog, kjent for sjølvbiografiske bøker om psykisk sjukdom.

  Fra wikipedia

 • Helse

  Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie.

 • Psykisk lidelse

  Psykiske lidelser, eller mentale lidelser, er et samlebegrep for forskjellige lidelser og sykdommer som i første rekke rammer sinnet og bevisstheten og ikke den fysiske kroppen.

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Verdensdagen for psykisk helse er en FN-dag som blir årlig markert over hele verden den 10.

Mer om Psykisk helse fra Vox Publicas arkiv