Ragna Nielsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ragna Nielsen

  Fra Virksomme Ord

 • Fællesundervisning

  Naar jeg i denne Forsamling skal tale om et Thema som Fællesundervisning, maa jeg først gjøre nogle Bemærkninger. Jeg vilde gjerne gjøre opmærksom paa, at det ikke er mig, som har tilbudt at tale, men at jeg er bleven anmodet om det af den Grund, at Kvindesags-Foreningens Bestyrelse finder det rigtigt og ønskeligt, at vi Kvinder her i Norge som andre Steder lærer os til at tale et Ord med om de Ting, som angaar vore egne dyreste Interesser.

 • Kvinders stemmeret

  Det var i Amerika for ikke mange år siden en avskyelig, nederdrektig institusjon, som vi alle kjenner, nemlig negerslaveriet. Da kampen for negerslaveriets opphevelse begynte, var abolisjonistenes verste fiender ikke slaveeierne sammen med alle de andre i hvis interesse det lå å beholde negerslaveriet, - nei, de verste fiender var i grunnen negrene selv.

 • At faa menneskenes sind og tanker reformeret

  Kvindesagens modstandere beskylder kvinderne blandt andet for mangel paa initiativ - og der kan være meget berettiget i den beskyldning. Men naar de spottende fortæller, at vi kunde ikke engang bli os vor undertrykte stilling bevidst, kunde ikke engang komme med fordringer paa at bli behandlet som frie mennesker, før en mand havde sat det i os, saa tar de dog feil.

  Fra SNL

 • Ragna Nielsen

  Ragna Nielsen var ei norsk kvinnesakskvinne, skulestyrar og pedagogisk pioner innanfor det norske skuleverket.Nielsen blei ein markant personlegdom i kvinnesaksrørsla som voks fram i 1880-åra. Ho var med på å skipe Norsk Kvinnesaksforening (1884), der ho var leiar i periodane 1886–1888 og 1889–1895, og Kvinnestemmerettsforeningen (1885), der ho var styremedlem i åra 1903–1913.

 • Norsk kvinnesaksforening

  Norsk kvinnesaksforening (NKF) er en norsk kvinneorganisasjon. NKF ble stiftet i 1884, og er Norges eldste interesseorganisasjon for kvinner. Ragna Nielsen, Anna Bugge Wicksell, Margarete Bonnevie, Eva Kolstad og Torild Skard har vært blant lederne i organisasjonen. Leder fra 2020 er Anne Hege Grung. Foreningen har lokale avdelinger i Oslo, Drammen og Bergen (2016).

  Fra wikipedia

 • Fru Ragna Nielsens skole

  Fru Ragna Nielsens skole (offisielt navn: Ragna Nielsens latin- og realskole) var en norsk skole i Nordahl Bruns gate 22–24 i Kristiania.

 • Ragna Nielsen

  Ragna Vilhelmine Nielsen (født Ullmann; 17.

 • Ragna Nielsens vei (Oslo)

  Ragna Nielsens vei (1–21, 2–40) er en vei på Tonsenhagen i Oslo i bydel Bjerke.