Ragnar Vold

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ragnar Vold

    Fra SNL

  • Ragnar Vold

    Ragnar Vold var en norsk journalist, redaktør og forfatter. Han var en av dem som i Norge som med størst innsikt og konsekvens advarte mot Adolf Hitlers nasjonalsosialistiske bevegelse i Tyskland, og som forutså mange av de fatale følger bevegelsens maktovertakelse 1933 ville få for Europa. Både før og etter krigen virket han som utenriksmedarbeider i Dagbladet, fra 1945 som redaktør, og han skrev to bind av avisens historie.

  • AS Dagbladet

    AS Dagbladet er avisen Dagbladets eierselskap, utgiverselskap for Dagbladet.no er DB Medielab AS. En egen stiftelse eier 1 % av aksjene i AS Dagbladet, mens 99 % eies av Berner Gruppen AS (til 2007 var navnet Avishuset Dagbladet AS), som er morselskap for Dagblad-konsernet. I juni 2013 ble Berner Gruppen kjøpt opp av Aller-gruppen. Konsernet omfattet fra slutten av 1980-årene eierinteresser i en rekke hel- og delvis eide aviser og mediebedrifter, men disse engasjementene ble avsluttet i løpet av første halvdel av 1990-årene..

Mer om Ragnar Vold fra Vox Publicas arkiv