Dikteren om journalisten

Jan Erik Vold om sin far, og hans journalistiske kamp mot nazismen

I en ny epi­so­de av podkas­ten Medie­sam­funn møter vi dik­ter, lit­te­ra­tur­skri­bent og lit­te­ra­tur­for­mid­ler Jan Erik Vold. Han for­tel­ler om sin far Rag­nar, og hans jour­na­lis­tis­ke kamp mot nazis­me og eks­tre­mis­me. I peri­oden han skrev, kun­ne Nor­ge min­ne om et jour­na­lis­tisk bak­vendt­land. Folk vil­le mye hel­ler bli lære­re, enn jour­na­lis­ter. Sam­ti­dig var Dag­bla­det lan­dets desi­dert bes­te avis, både i opp­lags­øk­ning og når det kom til men­nes­ke­ne som job­bet der.

Du kan høre hele for­tel­lin­gen i epi­so­den under, som også inne­hol­der en liten bonus i form av en kort dikt­opp­les­ning.

capture_4

Medie­sam­funn er en podkast­se­rie om medie­vi­ten­skap og reto­rikk.

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen