Dikteren om journalisten

Jan Erik Vold om sin far, og hans journalistiske kamp mot nazismen

I en ny episode av pod­kas­ten Mediesam­funn møter vi dik­ter, lit­ter­aturskribent og lit­ter­atur­formi­dler Jan Erik Vold. Han forteller om sin far Rag­nar, og hans jour­nal­is­tiske kamp mot nazisme og ekstrem­isme. I peri­o­den han skrev, kunne Norge minne om et jour­nal­is­tisk bakvendt­land. Folk ville mye heller bli lærere, enn jour­nal­is­ter. Sam­tidig var Dag­bladet lan­dets desidert beste avis, både i opplagsøkn­ing og når det kom til men­neskene som job­bet der.

Du kan høre hele fortellin­gen i episo­den under, som også innehold­er en liten bonus i form av en kort diktopplesning.

capture_4

Mediesam­funn er en pod­kast­serie om medieviten­skap og retorikk.

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen