Rasisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • rasisme

  Rasisme er i smal betydning oppfatninger, holdninger eller handlinger som deler mennesker inn i påståtte «raser» hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre. I dag brukes begrepet rasisme også i vid betydning om flere former for etnisk diskriminering som ikke nødvendigvis bygger på forestillingen om «menneskeraser», men som også skjer på basis av andre kjennetegn som nasjonalitet, utseende, kultur eller religion.

 • SOS Rasisme

  SOS Rasisme er en norsk organisasjon som arbeider aktivt mot alle former for rasisme og nazisme i samfunnet. Den startet i Norge i 1985 etter inspirasjon fra SOS Racisme i Frankrike. .

  Fra wikipedia

 • Rasisme

  Rasisme, tidligere omtalt som raselære, er forestillingen om at menneskeheten kan kategoriseres i ulike raser som hver tillegges et sett egenskaper og som rangeres etter verdi.

 • SOS Rasisme

  SOS Rasisme var en norsk antirasistisk organisasjon som eksisterte fra 1985 til den ble slått konkurs i 2013.

 • Strukturell rasisme

  Strukturell rasisme (engelsk: structural racism) defineres i Cambridge Dictionary som «lover, regler eller offisiell politikk i et samfunn som resulterer i og støtter en fortsatt urettferdig fordel for noen mennesker og urettferdig eller skadelig behandling av andre basert på rase.» Enkelte benytter begrepene «institusjonell» eller «systemisk» rasisme for å beskrive en form for offisiell eller systematisk rasisme, mens «strukturell» rasisme oppfattes som en form for implisitt, ikke-institusjonalisert rasisme.