Representativt demokrati

Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Representativt demokrati

  Fra SNL

 • representativt demokrati

  Representativt demokrati, også kjent som indirekte demokrati, er en betegnelse på styresett eller beslutningsprosedyre der befolkningen velger representanter som i sin tur fatter vedtak i enkeltsaker. Dette er den vanligste formen for demokrati i vår tid, men det finnes også eksempler på den andre hovedtypen demokratisk styresett, kjent som direkte demokrati.

 • demokrati

  Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta.I vår tid er demokratier som regel representative demokratier, der folket styrer, blant annet gjennom å avgi sin stemme i allmenne valg, og ved å stille opp som kandidater til ulike politiske verv i slike valg.

  Fra wikipedia

 • Demokrati

  Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes.

 • Konstitusjonelt monarki

  Konstitusjonelt monarki (eller parlamentarisk monarki eller begrenset monarki) er en styreform etablert under et konstitusjonelt system som har en nedarvet eller valgt monark som statsoverhode.

 • Representativt demokrati

  Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg.

Mer om Representativt demokrati fra Vox Publicas arkiv